Některé body, které je třeba znát o problematice jaderných zbraní.

Smlouva o zákazu jaderných zbraní (TPNW): proč?

Protože před 70 lety…
• Byly na japonská města Hirošima a Nagasaki shozeny 2 atomové bomby.
• Přinesly okamžitou smrt 100 000 až 200 000 lidí.
• Na následky ozáření zemřelo v následujících měsících mnoho dalších lidí.
• Dokonce i ve druhé a třetí generaci přeživších dochází k úmrtím způsobeným mutací DNA.

Kdyby byla na New York shozena jedna atomová bomba, zabila by až 3 miliony lidí
• Měřeno od epicentra…
• Teplota v okruhu prvních 3 km je vyšší než teplota na povrchu slunce.
• Síla výbuchu způsobí v okruhu dalších 3 km naprostou destrukci.
• Ohnivá koule v okruhu dalších 3 km spálí všechny hořlavé materiály.

Protože 9 zemí vlastní dohromady více než 15 000
• Na celém světě existuje 15 000 až 20 000 atomových bomb, přičemž přes 90% vlastní USA a Rusko.
• K dalším jaderným mocnostem patří: Čína, Francie, Velká Británie, Izrael, Pákistán a Severní Korea. Protože 100 atomových bomb může zcela zničit naši civilizaci…
• Do horních vrstev atmosféry pronikne kouř a prach.
• Dojde k poklesu globální teploty.
• Zkrátí se vegetační období.
• Svět postihne neúroda.
• Vyskytne se hladomor v masovém měřítku.
• Zemřou až 2 miliardy lidí.

Ať k výbuchu dojde kdekoli na světě, jih bude trpět
• Prach v atmosféře se rozšíří po CELÉM povrchu planety.
• Nejvíce budou postiženi lidé se zdravotními problémy a osoby s nedostatečným přísunem živin.
• Narušení nabídky a poptávky v potravinovém řetězci povede k místním válkám a boji o přežití.
• Zdravotnictví v jednotlivých zemích nedokáže vzniklou situaci řešit.

Protože jaderné elektrárny budou vyřazeny z provozu
• Elektrárny v blízkosti epicentra se vymknou kontrole.
• Bez elektrické energie a při nedostatku záložních zdrojů energie dojde k roztavení přehřátého jádra.
• Při výbuchu reaktorů se do ovzduší uvolní radioaktivní látky.
• Zvýší se výskyt onemocnění rakovinou všeho druhu.

Protože se nejedná o hrozbu způsobenou studenou válkou
• Dnešní hrozbu představuje terorizmus.
• Kybernetická válka.
• Zvýšení napětí mezi USA a Ruskem v souvislosti s Ukrajinou a Sýrií.
• Vysoká pravděpodobnost nehod.

Protože smlouva o nešíření jaderných zbraní uvízla na mrtvém bodě
• Vstoupila v platnost v roce 1970.
• Na období 25 let.
• V roce 1995 byla prodloužena na dobu neurčitou výměnou za vytvoření zóny bez jaderných zbraní na Blízkém východě.
• Tato zóna však nebyla nikdy vytvořena a Izrael dodnes popírá, že vlastní jaderné zbraně.

Protože jaderné velmoci neusilují o odzbrojení
• V rozporu se smlouvou o nešíření jaderných zbraní své arzenály modernizují.
• Například USA hodlá v příštích 30 letech vydat na zbrojení 1 trilion dolarů.

Protože se jedná o jedinou nezakázanou kategorii zbraní hromadného ničení
• Biologické zbraně – postaveny mimo zákon v r. 1975.
• Chemické zbraně – postaveny mimo zákon v r. 1997.
• Protipěchotní miny – postaveny mimo zákon v r. 1999.
• Kazetová munice – postavena mimo zákon v r. 2010.
• Jaderné zbraně – povoleny!

Protože 149 zemí uznalo, že zákazu a eliminaci jaderných zbraní brání právní mezera
• Na letošním Valném shromáždění OSN byl vytvořen mechanismus pro zavedení zákazu a eliminaci jaderných zbraní.
• V roce 2016 se jednotlivé země sejdou v Ženevě, kde „povedou vážnou diskusi o konkrétních účinných právních opatřeních, právních předpisech a normách, které je nutné přijmout a zachovat svět bez jaderných zbraní“.

Protože země bez jaderných zbraní by již neměly dále čekat
• Země bez jaderných zbraní mohou směřovat k uzavření takové smlouvy, aniž by se tohoto procesu účastnily jaderné mocnosti.
• Taková smlouva vůbec poprvé postaví jaderné zbraně mimo zákon.
• Firmy poskytující finanční zdroje či suroviny výrobcům zbraní, s nimi již nebudou moci obchodovat.

Protože...
„Budoucnost závisí na tom, co uděláme v současnosti.“ Mahátma Gándhí

Svět vez válek a násilí, 8. 1. 2016

affiliate link traceSneakers