Přispěj finančně

Aktivity Světa bez válek můžete podpořit i finančním darem. I malá částka může velmi pomoci. V současnosti naše výdaje souvisí především se správou webových stránek a s nájmem Humanistického centra v Praze, jež je nezbytným zázemím pro naši činnost. Připomínáme, že veškeré naše aktivity jsou postavené výhradně na neplacené práci dobrovolníků. A abychom si zachovali svobodu říkat to, co považujeme za důležité bez vlivu nějakého sponzora či politika v pozadí, nepřijímáme peníze od veřejných institucí, organizací či společností. Naše myšlenky, se kterými lze souhlasit či nikoli, pramení ze studia událostí, odrážejí názor a aspiraci na svět s odlišnými pravidly, kde ústřední hodnotou je lidská bytost a ne potřeby trhu a zisku malé menšiny. Váš případný dobrovolný příspěvek na transparentní účet nám pomáhá pokračovat tímto směrem. Děkujeme.

Transparentní dárcovský účet: 2900034125/2010

Stav účtu můžete vidět zde »