Otevřený dopis americkým vojákům

Vážení američtí vojáci,
Přijměte prosím naše přivítání v této zemi i naše přátelství a blízkost. Přátelství a blízkost patří všem, kteří jsou z jakéhokoli důvodu vzdáleni své rodné zemi a svým drahým. Tato zpráva chce být zároveň i způsobem, jak se s vámi podělit o naše myšlenky i naše obavy týkající se současné situace a témat, která jsou jistě základem vaší přítomnosti zde v těchto dnech. 
Vzhledem k tradicím demokracie a lásky ke svobodě, které oživují nejlepší ideály vaší země, jsme si jisti, že budete schopni pochopit naše požadavky.

Již v březnu 2015 kontingent vašich spolubojovníků projížděl Českou republikou v obrněných vozech v rámci operace nazvané “Dragounská jízda” (také “Americký konvoj”). Při této příležitosti se mobilizovalo mnoho lidí. Někteří vás vítali a jiní protestovali proti vaší přítomnosti. Nevěřícně jsme přihlíželi podívané na děti, které s nadšením využívaly možnosti vidět na vlastní oči a dokonce si i sáhnout na válečné vybavení, které do té doby mohly vidět pravděpodobně pouze ve filmech a videohrách. Pro mnohé z nich to byl den oslav.

Jedním z hlavních důvodů, proč naše děti byly šťastné, když měly možnost navštívit vaše obrněné vozy a vzít si do ruky vaše bojové pušky, je, že jde o děti, které se narodily v době míru. Jim kulomety, samopaly, rakety a tanky připomínají jen šťastná odpoledne s rodinou strávená v kině a vůni horkého pop-cornu. A je to tak správně.

Naše děti se narodily v době míru a neznají hrůzy války, nikdy nebyly vyděšeny ohlušujícím hlukem výstřelů a výbuchů, nikdy nemusely pocítit štiplavý zápach hořících těl a poslouchat drásající křik zoufalých rodičů, kteří mačkají v náručí mrtvá tělíčka svých dětí. Bohužel toto je pravou tváří každé války a nikdo ji nezná lépe než právě vy. A kdyby ji znaly i naše děti, už by nebyly fascinovány vašimi uniformami a obrněnými transportéry, ale jakmile by vás uviděly, rychle by se utíkaly schovat.

Naše děti se narodily v době míru. A je naší povinností a zodpovědností jako rodičů i jako lidských bytostí udělat vše proto, aby tento mír trval. Říkají nám, že vaše přítomnost zde je potřebná k udržení míru, který je v tomto okamžiku v ohrožení. Říkají nám, že se musíme vyzbrojit a být připraveni se bránit před nebezpečím invaze. V této logice byste vy měli být ti "dobří", kteří by nás měli chránit před těmi "zlými". Ale i toto, jak vy jistě dobře víte, existuje pouze ve fascinující hollywoodské produkci, která je u našich dětí tak oblíbená.
Všichni dobře víme, že realita je mnohem složitější.

My, dospělí, navíc víme, že mocné zbraně, kterými je vybavena vaše slavná armáda, byly někým vyrobeny. Víme, že lidé, kteří produkují tyto zbraně, mají velký zájem na vytváření podmínek pro prodej těchto zbraní. A zajištění toho, aby tyto zbraně byly prodávány, je nezbytně účelově vázáno k podmínkám pro jejich použití. Víme také, že firmy, které vyrábějí a prodávají zbraně, mají dostatečnou sílu ovlivnit události tak, aby si vždy zajistily dostatek zákazníků připravených nakupovat jejich výrobky. Jsme natolik dospělí, abychom také chápali, že společnosti vyrábějící zbraně nedělají velký rozdíl mezi "dobrými" a "zlými", protože právě na tomto rozdělení závisí rozkvět jejich podnikání.

Doufáme, že se nebudete cítit uraženi, řekneme-li, že vaše přítomnost zde je někým využívána k propagaci jeho výrobků, ke stimulování prodeje a bohužel i k využití těchto výrobků. Pokud by se jednalo o vodu po holení nebo nějaký sycený nápoj, neměli bychom žádný problém to přijmout, protože žijeme v době volného trhu a připadalo by nám to naprosto normální. Ale protože se jedná o nástroje smrti, jsme okolnostmi nuceni vás zdvořile, ale důrazně požádat, abyste se nepropůjčovali k tomuto účelu, který není hodný vašeho poslání a je v rozporu se zásadami vaší demokracie inspirované hodnotou svobody.

Žádáme vás, abyste se jako svobodní lidé hned dnes zřekli role těch, kteří slouží projektům korporací, jež neoprávněně zneužívají svého politického a ekonomického vlivu k vyostřování a využívání současných konfliktů ve světě.

Žádáme vás, jako svobodné lidi, abyste vyvíjeli tlak na své vlády a své nadřízené, aby se obrovské prostředky, které jsou v současné době vynakládané na zbrojení, přeměnily na prostředky a aktivity schopné dosahovat diplomatických nenásilných řešení konfliktů, do nichž je vaše země přímo nebo nepřímo zapojena. Jsme si jisti, že nepropadnete banálnímu omylu a nebudete tuto naši žádost interpretovat jako výraz osobního nepřátelství k vám nebo americkým lidem, ke kterým naopak cítíme velké přátelství a spontánní sympatie.

Během naší nedávné minulosti jsme už zažili intelektuální cenzuru, kde každý, kdo vyjadřoval myšlenky v rozporu s “oficiálním názorem”, byl okamžitě označen jako "nepřítel vlasti" nebo “vlastizrádce”. Takže ti, kteří vyjadřovali svůj nesouhlas s přítomností sovětských tanků na našem území, byli obviňováni z toho, že jsou pro-kapitalističtí nebo pro-američtí.

Dnes budeme zcela paradoxně obviněni z toho, že jsme pro-ruští anebo, jak se tady ještě stále používá, dostaneme nálepku ”bolševici”. Ale je zcela zbytečné vám říkat, že i pokud by z těch obrněných vozů vlály vlajky ruské, německé nebo nějaké úplně neznámé pocházející z jiné planety, pro nás by to nebyl vůbec žádný rozdíl. Nejsme ani pro ani proti jakékoliv konkrétní mocenské skupině a nechceme se podílet na této hře protikladů, která hrozí rychlým uvrhnutím nás všech do propasti nového konfliktu uprostřed Evropy.

Stejně jako vy milujeme celým svým srdcem mír a použijeme všechny demokratické a nenásilné prostředky k tomu, abychom si ho i nadále udrželi.

S nadějí, že vás brzy budeme moci potkat v našich krásných městech jako turisty, přijměte, prosím, naše srdečné pozdravy.

Praha, 26.5.2016
Svět bez válek a násilí

Vojenské síly Spojených států amerických budou překračovat 27.- 30. května území České republiky v rámci operace “Saber Strike”. Média bagatelizují tuto událost tak, aby nebyla probuzena citlivost českých lidí, která vedla v roce 2009 až k zabránění instalace vojenské základny USA na českém území. Mylně se mluví o "přesunu", zatímco se bude konat akce pro veřejnost i společné vojenské cvičení armády USA a armády ČR. Ministr obrany Martin Stropnický nesprávně hovoří o cvičení NATO, i když se ve skutečnosti jedná o operaci Americké armády v Evropě (ESAREUR) zakončené vojenským cvičením v pobaltských zemích. 

Americkému velvyslanectví bude předán dopis adresovaný vojákům armády USA, kteří budou v rámci této operace přítomni na našem území.

Dopis PDF

Nike Sneakers2021年はコラボレーション祭り!人気ブランドのコラボアイテム10選
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře