Názory a komentáře

Válka nebo mír?

Válka nebo mír?

Odsuzujeme vojenskou agresi Ruska na Ukrajině. Zároveň jsme si vědomi četných ekonomických a politických zájmů, které připravily půdu pro tento konflikt a které jsou jeho hnací silou.

Naší prioritou je ukončit válku, zachránit lidské životy a zabránit hospodářské katastrofě, jejíž cenu nevyhnutelně zaplatí ti nejchudší a nejzranitelnější.

Pátek 2. 6. 2023   Názory a komentáře

Válka patří do pravěku. Vytvářejme mír.

Situace konfliktu na Ukrajině, který postihnul obyvatelstvo již poznamenané utrpením, se v těchto dnech vyhrotila a riziko války, která nebude mít ani poražené ani vítěze, je stále hmatatelnější a reálnější.

Každou hodinou slábne naděje, že se podaří vyhnout se rozsáhlému konfliktu, a panuje pocit, že zapojení celé Evropy do této války je jen otázkou času.

Úterý 8. 3. 2022   Názory a komentáře

Evropa pro mír. Zastavme válku na Ukrajině.

Je nutné okamžitě zastavit eskalaci konfliktu na Ukrajině mezi Spojenými státy a jejich spojenci na jedné straně a Ruskou federací na straně druhé. Důsledky konfliktu na Ukrajině by byly katastrofální.
Proto vydáváme deklaraci "Evropa míru", kterou jsme sepsali spolu s dalšími humanisty v roce 2007. K deklaraci se připojili Noam Chomsky, Michail Gorbačov, Giulietto Chiesa, Dario Fo, Margherita Hack, Jan Keller a mnoho dalších.
Kampaň se rozšířila do celého světa, mimo jiné pomohla zastavit umístění americké vojenské základny s radarem v České republice.

Středa 26. 1. 2022   Názory a komentáře

Po pandemii: „co“, „jak“ a „kdo“

Toto veřejné mínění by také mělo vyžadovat, aby se od nynějška státy skutečně staraly o zdraví obyvatelstva a upustily od neoliberální politiky.
Sobota 25. 4. 2020   Názory a komentáře
Zdraví je všeobecným právem.

Nouzový stav Koronavirus. Zdraví všeobecným právem, nad ziskem.

Tento virus nevytvořil rozpory, které zažíváme, nicméně nám je pomohl spatřit. Dnes může důsledky vidět každý. Je zřejmé, že mechanismy, které dosud regulovaly naši společnost, nejenže nezaručují důstojnost našich životů, ale dokonce ohrožují naše přežití.
Středa 15. 4. 2020   Názory a komentáře
Koronavirus

Koronavirus: dostává v Evropě a ČR přednost zdraví nebo byznys?

To, co se v těchto dnech děje v Itálii se pravděpodobně bude opakovat i v ostatních zemích, pokud nebudou přijata nezbytná opatření.
Pondělí 9. 3. 2020   Názory a komentáře

Co je to aktivní nenásilí: Silo

"Miluj skutečnost, kterou vytváříš a ani smrt nezastaví tvůj let."

Úterý 8. 10. 2019   Názory a komentáře

Pokrytectví Salviniho a evropských pravicových stran

Diskuse o imigraci v těchto dnech je přímo surrealistická ... Nikdo nehovoří o ústředním tématu:
Středa 19. 12. 2018   Názory a komentáře

Guantanamera, píseň za svobodu a sociální spravedlnost

Je to písnička, která je pro mnoho z nás pouze bezmyšlenkovitým zpěvem o příznačné lásce k latinskoamerické kultuře, ale která naopak vypráví o dlouhé historii plné významů a odkazů.
Středa 21. 11. 2018   Názory a komentáře

Proč zrušit sankce proti Rusku?

Vyjádření italského premiéra Conteho o možnosti neobnovení ekonomických sankcí proti Rusku jsou velmi důležitá slova. Obnovení a rozšíření obchodního a kulturního styku s touto zemí by přineslo velké výhody hned z několika důvodů.
Pondělí 1. 10. 2018   Názory a komentáře

Stránky