Co vedlo k udělení Nobelovy ceny míru 2017 kampani za Jaderné odzbrojení?

Svět bez válek a násilí publikuje tiskové prohlášení Nobelova výboru, potvrzující, že Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní vyhrála Nobelovu cenu za mír za rok 2017. Z pozice členů ICAN jsme ohromeni a nadšeni, že tvrdá práce, kterou kampaň vykonala od roku 2009, byla uznána tímto výjimečným způsobem. Blahopřejeme ICANu.

Norský Nobelův výbor se rozhodl udělit Nobelovu cenu za mír za rok 2017 Mezinárodní kampani za zrušení jaderných zbraní (ICAN). Organizace převezme cenu za svou práci, aby tak upozornila na katastrofické humanitární důsledky použití jaderných zbraní, a rovněž za své průkopnické snahy dosáhnout zákazu takovýchto zbraní zakotveného ve smlouvě.

Žijeme ve světě, kde riziko použití jaderných zbraní je větší, než bývalo dříve po dlouhou dobu. Některé státy modernizují své jaderné arzenály a je zde tedy reálné nebezpečí, že se i další státy pokusí o získání jaderných zbraní, např. Severní Korea. Jaderné zbraně představují trvalou hrozbu pro lidstvo a všechen život na Zemi. Prostřednictvím mezinárodních dohod přijalo mezinárodní společenství zákazy proti pozemním minám, kazetovým municím a biologickým i chemickým zbraním. Přestože jsou jaderné zbraně mnohem ničivější, dosud nebyly předmětem podobného mezinárodního právního zákazu.

Svou prací ICAN pomohl vyplnit tuto právní mezeru. Důležitý argument v odůvodnění zákazu jaderných zbraní je nepřijatelné lidské utrpení, které by jaderná válka způsobila. ICAN je koalice nevládních organizací ze stovky různých zemí celého světa. Koalice byla hnací silou v přemlouvání národů, aby se zavázaly ke spolupráci se všemi zainteresovanými účastníky ve snaze o stigmatizaci, zákazu a odstranění jaderných zbraní. K dnešnímu dni přijalo již 108 zemí závazek, známý jako Humanitární slib.

Navíc je ICAN vedoucím činitelem občanské společnosti ve snaze dosáhnout zákazu jaderných zbraní podle mezinárodního práva. 7. července 2017 přistoupilo 122 členských států OSN ke Smlouvě o zákazu jaderných zbraní. Jakmile bude smlouva ratifikována 50 státy, vstoupí zákaz jaderných zbraní v platnost a bude závazná podle mezinárodního práva pro všechny země, které jsou účastníky smlouvy.

Norský Nobelův výbor si je vědom toho, že mezinárodní právní zákaz sám o sobě nebude vylučovat jednotlivé jaderné zbraně, a že dosud ani země, které již mají jaderné zbraně, ani jejich nejbližší spojenci nepodpoří Smlouvu o zákazu jaderných zbraní. Výbor chce zdůraznit, že příští kroky směřující k dosažení světa bez jaderných zbraní musí zahrnovat i země vlastnící jaderné zbraně. Letošní cena za mír je proto také výzva zemím, aby zahájily důležitá jednání s ohledem na postupné, vyvážené a pečlivě sledované odstranění téměř 15000 jaderných zbraní z celého světa. Pět států, které v současnosti vlastní tyto zbraně – USA, Rusko, Velká Británie, Francie a Čína – se již zavázaly k tomuto cíli prostřednictvím přistoupení ke Smlouvě o nešíření jaderných zbraní z roku 1970. Tato smlouva zůstane primárním mezinárodním právním nástrojem na podporu jaderného odzbrojení a zabránění jejich dalšímu šíření.

Již je to 71 let, co Valné shromáždění OSN ve svém zcela prvním usnesení prosadilo význam jaderného odzbrojení a světa bez jaderných zbraní. S letošním oceněním chce Norský Nobelův výbor ocenit ICAN za to, že dává nový impuls snahám dosáhnout tohoto cíle.

Rozhodnutí ocenit Nobelovou cenou za mír za rok 2017 Mezinárodní kampaň za zrušení jaderných zbraní má pevnou základnu v odkazu Alfreda Nobela. Odkaz stanoví tři různá kritéria pro udělení ceny za mír: podpora bratrství mezi národy, rozvoj odzbrojení a kontrola zbrojení a vedení a prosazování mírových kongresů. ICAN intenzivně pracuje na dosažení jaderného odzbrojení. ICAN a většina členských států OSN přispěly k bratrství mezi národy za pomoci podpory Humanitárního slibu. A díky své inspirativní a inovativní podpoře jednáním OSN o smlouvě zakazující jaderné zbraně, hraje ICAN významnou roli v dosažení něčeho, co je v naší době odpovídající mezinárodnímu mírovému kongresu.

Je to pevné přesvědčení Norského Nobelova výboru, že ICAN, více než kdokoli jiný, dal v minulých letech snaze o dosažení světa bez jaderných zbraní nový směr a sílu.

Oslo, 6. října 2017

Teď je důležité pokračovat v procesu, který začal v roce 2016 v Organizaci spojených národů, učinit jaderné zbraně nelegálními. Vláda České republiky se musí také připojit ke skupině 122 zemí, které chtějí tyto zbraně prohlásit za nelegální. Ale naše vláda hlasovala již několikrát proti tomuto usnesení a podporovala země, které si chtějí zachovat svůj jaderný arzenál.

Running sneakersblush pink adidas superstars suede red white Mid Light Smoke Grey - Grailify
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře