Čtvrtek 6. 11. 2014 - Neděle 16. 11. 2014

Praha
Divadlo na Zábradlí, Švandovo divadlo, FF UK, Humanistické centrum,...

Galerie: 7 fotografií

Nad Prahou půlměsíc - festival kultur Blízkého východu

FESTIVAL NAD PRAHOU PŮLMĚSÍC SE PŘEDSTAVUJE

PROGRAM celého festivalu zde

Proč právě festival představující kultury Blízkého východu v České republice dnes?

Setkávání kultur, vzájemné poznávání se, nová citlivost a humanita, inspirace, tolerance a otevřenost jsou nejpodstatnější otázkou dneška. Současnost je však plná nevědomosti, předsudků, klišé, nenávisti a strachu ze všeho jiného, neznámého. Častým terčem těchto předpojatostí se stává dnes především vše spojené s arabským, muslimským světem, kulturou, společností, náboženstvím, zvyky. Zapomíná se na to, že kultura těchto zemí v pravém slova smyslu je pokladnicí světové kultury a vzdělanosti a že nabízí jeden z klíčů k pochopení naší civilizace. Obecně se neví mnoho o tom, že mezi námi žijí intelektuálové, umělci, filosofové z Alžíru, Tuniska, Sýrie, Libanonu, Palestiny ad. zemí, s nimiž setkávat se, diskutovat, naslouchat jim, je nesmírně obohacující. Jsou součástí české kultury. Počítejme s nimi!

Festival reaguje na vzrůstající zájem o orientální kultury, vybízí k dialogu s naší kulturou. Přináší obohacení kulturní, intelektuální, lidská i společenská. Nabízí kulturu jako prevenci proti nesnášenlivosti a rasismu.
Každý z nás může mít nějaké ty předsudky. Důležité je na nich nelpět, nestát se otroky zavedených klišé a stereotypů, nýbrž uvažovat zdravě, dobírat se skutečné podstaty věcí, radovat se z různorodosti a jinakosti.

Co lze od takového festivalu očekávat? Jaká je jeho náplň?

Festival Nad Prahou půlměsíc je zaměřený na poznávání tradiční i současné blízkovýchodní kultury a rozvíjení kulturních vztahů majoritní společnosti s orientálními umělci žijícími v ČR a v Evropě, a to prostřednictvím divadelních představení, scénických čtení, happeningů, literárních kaváren, koncertů, filmových projekcí, debat, workshopů, se zvláštním akcentem na drama, divadlo, poezii, literaturu vůbec.

Svým divadelně-literárním zaměřením je festival Nad Prahou půlměsíc ojedinělým počinem nejen v hlavním městě, ale i v celé ČR.

Program je soustředěn v Praze, která je svým významem i polohou předurčena k multikulturním setkáním, tak jako je tomu ve všech centrech vyspělých států Evropy. Část festivalového programu se koná mimo Prahu, v Brně, Hradci Králové, Plzni... pod analogickými názvy.
Projekt je určen všem věkovým kategoriím, odborné i laické kulturní veřejnosti, příslušníkům majority i zde žijícím minoritám a cizincům se zahraničními kořeny.

Smyslem a cílem festivalu je:

1/ kulturními a uměleckými prostředky dokázat, že tzv. Blízký východ je nám skutečně blízký, že dialog mezi na první pohled odlišnými kulturami je možný na základě vzájemného respektu a poznávání, spolupráce

2/ seznamovat odbornou i neodbornou veřejnost naší země s dosud neprobádaným teritoriem moderních i tradičních orientálních kultur, a to zejména prostřednictvím divadelních představení českých i zahraničních umělců, setkání s autory, projekcí filmů, koncertů, výstav, dílen, přednášek a debat a pořadů pro děti

3/ inspirovat české divadelní i jiné umělce a nabídnout životaschopnou alternativu k převažující euroamerické dramaturgii a kultuře

4/ obohacovat současné divadelní a kulturní dění v Praze a ČR o kulturní aktivity „nových Pražanů, Čechů a Moravanů“ s orientálními kořeny

5/ proměnit vnímání divadla a kultury v Praze a celé České republice směrem k multikulturnosti, a tím pádem dát prostor nejen nové umělecké energii, ale též toleranci, rasové snášenlivosti a vzájemnému porozumění.

6/ podchytit zejména mladou generaci a rozvíjet její vstřícné vnímání světa a novou citlivost vůči cizincům a menšinám, všemu jinému okolo nás.

Festival pořádá o. s. Komba s podporou Magistrátu hlavního města Prahy, Státního fondu kultury a Velvyslanectví Státu Kuvajt. Šukran!

 

PROGRAM v Praze
 

čtvrtek  6. 11.

19.00 – Český rozhlas - Studio 2, Vinohradská 12, Praha 2

Abú Bakr Ibn Tufajl: Živý, syn bdícího

Vybrané kapitoly z rozhlasového čtení, veřejný poslech a setkání s tvůrci.

Třetí nejpopulárnější kniha v arabském světě po Koránu a Pohádkách tisíce a jedné noci se stala předobrazem Robinsona Crusoe. Rozhlasové čtení připravili:  režisérka Lída Engelová, herec Miroslav Táborský, hudebník Marwan Alsolaiman, dramaturgyně Alena Zemančíková a autorka scénáře Lucie Němečková. V rámci Klubu Vltava setkání moderuje Eliška Závodná. Odborný komentář: Prof. PhDr. Luboš Kropáček, Csc.

Vstup volný.

 

pátek 7. 11.

18.00 – Divadlo na Prádle, Besední 3, Praha 1 – Malá scéna

Jaroslava Bičovská: Kalíla a Dimna  

Vernisáž výstavy ilustrací osobité umělkyně.

Díla Jaroslavy Bičovské jsou zastoupena např. v Národních galeriích v Praze, Soulu či Damašku. Knihu s jejími ilustracemi inspirovanými arabskou literární památkou z 8. století vydala nakladatelství Gema Art a Dar Ibn Rushd. Úvodní slovo: Prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, Csc.

Vstup volný. Nabídka knih z nakladatelství Dar Ibn Rushd. Výstava potrvá do 20. 11. 2014.

 

19.00 – Divadlo na Prádle – Velká scéna

Kalíla a Dimna (Bidpájovy bajky)  

Divadelní premiéra Arabského nedivadla studentů arabistiky Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK

Divadelní adaptace jedné z nejznámějších a nejoblíbenějších literárních památek starého Východu. Pokladnice životní moudrosti Indů, Peršanů a Arabů. Dílo ovlivnilo mj. Boccacciovy novely či La Fontainovy a Krylovovy bajky. Představení v arabštině s českými titulky. Překlad: Prof. PhDr. Jaroslav Oliverius, Csc. Vstupné: 150,- Kč. Studenti, nezaměstnaní, senioři a matky na mateřské dovolené 100,-Kč. Předprodej: www.divadlonapradle.cz

 

sobota 8. 11.

19. 30 - Divadlo Kampa, Nosticova 2a, Praha

David Zelenka a Karolína Plachá: Bagdád, Kábul, Ar Raqquah, Maarran...

Divadelní představení  české nezávislé divadelní skupinyTeď, nádech a leť

Momentky ze životů těch, kteří museli opustit. Divadelní meditace o identitě, nostalgii, odhodlání a poznání, že jakoukoliv cestou se dá jít vpřed. Inscenace Karolíny Plaché a Davida Zelenky, kteří v letech 2004 – 2007 několikrát pobývali v dnes již neexistující vesnici Maaran či v Allepu, je volně inspirováno knihou afghánského autora Atika Rahímí Tisíc domů snu a hrůzy a skutečnými příběhy jejich syrských přátel, uprchlíků z táborů a azylových domů v Turecku, Dánsku a Německu.

Po představení nabízíme posezení nad šálkem čaje a vyprávění Davida Zelinky o Jezidech, nábožném společenství v Iráku a okolí, o setkání s nimi, spolu s obrázky ze svatyně v Láliš.

Představení v češtině. Vstupné: 150,-Kč. Studenti, nezaměstnaní, senioři a matky na mateřské dovolené 100,-Kč. Předprodej: www.divadlokampa.cz

Během večera prodej knih z nakladatelství Dar Ibn Rushd.

 

neděle 9. 11.

Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 209/5, Praha 1

17.00 a 20.15  –  zkušebna DNz

Husam Abed: The Smooth Life - PRAŽSKÁ PREMIÉRA

Divadelní představení jordánského divadla Dafa Puppet Theatre

Netradiční dokumentární a loutkové představení pro osm diváků s kulinářským překvapením na závěr. Sugestivní rodinné příběhy palestinského muže, který se narodil a vyrostl v utečeneckém táboře. Hraje Husam Abed. Stage Design: Réka Deák.

Představení je obrazné, zazní v něm arabština i angličtina. Občas čeština. Vstupné: 150,-Kč. Studenti, nezaměstnaní, senioři a matky na mateřské dovolené 100,-Kč.  Upozorňujeme, že každé představení se hraje pouze pro osm diváků. Zakupte si prosím své vstupenky včas. Šukran. Předprodej: www.nazabradli.cz

 

18.00 – Foyer DNz

Marwan Alsolaiman a František Kostlán

Hudba na uvítanou.

Marwan Al Solaiman roce 1997 založil v Praze vůbec první arabskou hudební skupinu v Čechách – Ziriab. Kromě arabské lidové hudby se věnuje rovněž středověké hudbě evropské. Učí fyziku, arabštinu a češtinu pro cizince. Píše převážně humorné básně a aforismy, v nichž si neodolatelně pohrává se svou druhou mateřštinou, češtinou.

František Kostlán je nezávislý publicista a hudebník. Spoluautor knihy Příchozí, o životě migrantů. Je členem několika občanských sdružení zabývajících se lidskými právy, menšinami, migranty a životem dětí v dětských domovech.

Marwan a František už několik let úspěšně vystupují s vlastním pořadem Kruh kolem ohně v Řetězové ulici. Jde o večer plný hudby, poezie, humoru a vyprávění napříč kulturami.

 

18.30 – Foyer DNz a Eliadova knihovna

Caryl Churchill: Sedm židovských dětí (Hra pro Gazu)

Deborah S. Margolin: Sedm palestinských dětí

Premiéra scénického čtení s následnou debatou.

Jak vysvětlit násilí, hrozby a nenávist v letitém izraelsko-palestinském konfliktu dítěti? Hra britské autorky Caryl Churchillové vznikla jako reakce na izraelské útoky v pásmu Gazy v roce 2008-2009. Reagovalo na ni několik dramatiků, mezi nimi také Američanka a performerka Deborah S. Margolin. Tyto dva úhly pohledu předkládáme nikoliv kvůli politické korektnosti, nýbrž proto, abychom podtrhli krutou absurditu situace, která volá po okamžitém mírovém řešení.

Překlad: Hana Pavelková. Režie: Lucie Málková. Čtou: Dita Kaplanová a Eva Vrbková.

 

Na vlastní kůži,... (debata po představení)

Dvanáctiletá Zoe chce vědět víc. Ptá se na osobní příběhy slovensko-izraelské  výtvarnice Tamary Moyzes a čecho-palestinské studentky Lucie Shomali.

Dobrovolné vstupné na humanitární účely ve prospěch Medical Aid for Palestinian a ONE Family Fund.

 

20.15 - Divadlo Na zábradlí – Eliadova knihovna

Premiéra filmu ART/VIOLENCE (75´, Palestina/USA 2013)

Režie: Batul Taleb, Mariam Abu-Khaled a Udi Aloni. V arabštině, angličtině a hebrejštině.

Dokument oceněný Cinema Fairbindet Prize (Berlinale 2013), Prize of Juliano (Cinema South Festival, Izrael 2013)a „Open Eyes Award“(MedFilm Festival, Řím 2013).

Pohled mladých palestinských hereček, inspirovaných postavami z Alenky v říši divů, Čekání na Godota a Antigony, na vojenskou okupaci, rovnost žen, násilí a smutek na jevišti i v životě.

Po vzoru svého milovaného ředitele a mírového aktivisty Juliana Mer-Khamise, který byl zavražděn 4. dubna 2011 před Freedom Theatre v uprchlickém táboře v Dženíně na Západním břehu Jordánu, vytvářejí prostřednictvím své fantazie v nevyzpytatelně krutém prostředí uměleckou revoltu. Výrazný a odvážný portrét mladé aktivní generace Palestinců.

 

Během večera v prostorách DNz:

Výstava dětských prací palestinských školáků - účastníků 3. ročníku mezinárodní výtvarné soutěže Madame Humanité na téma Hezké věci kolem nás, video Dictionary Tamary Moyzes a Shlomiho Yaffe, prezentace humanistického hnutí Světa bez válek a násilí. Též prodej knih z nakladatelství Dar ibn Rushd a knihy palestinského autora Mahmúda Šukajra Nepatrné pravděpodobnosti (Novela Bohemica).

Večer se koná ve spolupráci s mezinárodní humanistickou organizací Svět bez válek a násilí.

 

pondělí 10. 11.

19.00 – Švandovo divadlo – Studio, Štefánikova 57, Praha 5

Frank McGuinness: Someone who´ll watch over me

Divadelní premiéra.

Režie: Azadeh Mohammadi. Hrají: Michael Pitthan, Gordon Truefitt, Curtis Matthew.

Hra irského dramatika, která měla premiéru v roce 1992 v Londýně v Hampstead Theatre. V zápětí se objevila na Broadwayi, jednu z rolí hrál Michael York. Inscenace byla nominována na Tony Award jako nejlepší hra. V roce 1993 získala cenu newyorských divadelních kritiků. Byla uvedena také v Irsku.

Zní to jako začátek nějaké anekdoty: Sejdou se Američan, Ir a Brit. Ale už okolnosti tohoto setkání napovídají, že spíš než o vtip půjde o drsnou realitu, kde humor je černý a dialogy místy připomínají absurdní beckettovskou dramatiku. Jde o to, jak přežít strádání v libanonském vězení, kam se dostanou tři protagonisté jako rukojmí, zajatí neznámými únosci. Tři muži usilují nejen o přežití, ale také o zachování zdravého rozumu v nelidských podmínkách. Konfrontují se nejen se svými národnostními rozdíly, ale i svými anonymními hlídači.

"It's a story of an American, an Irishman and an Englishman. The three men were taken hostage in Beirut without knowing the real reason. They are forced to be together in a cell; either get along together or not, and to try to build a unique human relationship. In the play we follow each of the characters with different personality and nationality dealing with the new circumstances. Each has to deal with many issues: danger, fear, love, acceptation, frustration, anger, desperation hope and in sum it’s a matter of death & life. The play is also about identity, which all the characters are struggling with all the time. In such a situation everybody necessarily starts to reassess himself in different ways, and to question himself about many things he’d taken for granted until then. Both the play and the production bring in lots of humor both in the contrast of the characters and in the way they handle their ordeal. The play reflects the tragedy & tragicomedy of many people’s life over the world." The Director

Představení v angličtině. Vstupné 250,- Kč. Předprodej: www.svandovodivadlo.cz

Ve spolupráci se Švandovým divadlem.

 

úterý 11. 11.

12. 30 – FF UK, katedra Divadelní vědy, učebna 429 – Náměstí Jana Palacha 2, Praha 1

doc. Iman Ezzeldin – Divadlo a revoluce

Přednáška teatroložky z Univerzity Ain Šams v Káhiře.

Iman Ezzeldin je zakladatelkou katedry dramatu a divadelní kritiky Fakulty múzických umění Univerzity Ain Šams v Káhiře, kde v současné době působí jako odborná asistentka. Doktorát získala na univerzitě La Sapiensa v Římě. Je ředitelkou Knihovny egyptského národního dědictví a členkou státních i mezinárodních kulturních organizací. Pravidelně zasedá v porotách filmových, literárních i divadelních cen. V roce 2013 působila na Newyorské Univerzitě v Abú Dhabí. Absolvovala rovněž několik stipendijních pobytů v Perugii, Římě, Milánu či Athénách a na Krétě. Zabývá se mj. tématy jako ženy v umění, egyptská revoluce a kultura, mýtus ve filmu, filmové zpracování ibsenových her či arabská migrace v Itálii.

V angličtině. Vstup volný.

 

19.00 a 21. 00 – Humanistické centrum, Sokolská 32

Husam Abed: The Smooth Life

Bytové představení jordánského divadla Dafa Puppet Theatre

Netradiční dokumentární a loutkové představení pro osm diváků s kulinářským překvapením na závěr. Sugestivní rodinné příběhy palestinského muže, který se narodil a vyrostl v utečeneckém táboře. Hraje Husam Abed. Stage Design: Réka Deák.

Představení je obrazné, zazní v něm arabština i angličtina. Občas čeština. Vstupné: 150,-Kč. Každé představení se hraje pouze pro osm diváků.

Předprodej: Humanistické centrum tel.: 604983875

 

středa 12.11.

19.00 – Café Lounge Marrakesh, Budečská 12, Praha 2

Arabia Felix – Šťastná Arábie

Literární kavárna s ochutnávkou jemenských povídek, arabské hudby a marockých specialit.

Povídková řada nakladatelství Dar Ibn Rushd pokračuje současnými povídkami z Jemenu, jemuž se někdy přezdívá Arabia Felix – Šťastná Arábie. Výbor obsahuje reprezentativní kolekci především ženských autorek. Čte: Petra Bučková. Hudba: Marwan Alsolaiman. Úvodní slovo: nakladatel Charif Bahbouh. Setkání s překladateli. Malý knižní dárek pro každého.  

V češtině. Vstup volný. www.marrakesh.cz

 

čtvrtek 13.11.

19.00 - Knihovna Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1

Bronislav Ostřanský: Atlas muslimských strašáků aneb Vybrané kapitoly z „mediálního islámu“

Přednáška a prezentace knihy vycházející v nakladatelství Academia.

Zájem o islám v posledních letech soustavně narůstá, což se odráží nejen na knihkupeckých pultech, ale především v médiích.

Přitom celá řada kontroverzních (a mediálně o to vděčnějších) jevů, jež léta plní zpravodajské rubriky, se v základních příručkách o islámu nevyskytuje, nebo jen zcela okrajově. Nezasvěcený pozorovatel tak může snadno nabýt dojmu, jako by existovaly dva islámy, mediální a ten z knihoven či univerzit, jejichž průnik se zdá být minimální. A právě tuto mezeru na trhu by rád zaplnil Atlas muslimských strašáků, jenž se soustředí na ta islámská či muslimská témata, která bývají tolik medializována, rozebírána, diskutována - a obvykle mezi nemuslimy přijímána

s nepochopením či obavami. Autor, vědecký pracovník Orientálního ústav AV ČR, v knize předkládá nástin vybraných "strašáků", jímž by chtěl přispět k lepšímu chápání islámu a muslimů. Dílo uvede prof. Luboš Kropáček z Ústavu Blízkého východu a Afriky FF UK.

Vstup volný. Koná se ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla www.vaclavhavel-library.org

 

Program v Brně zde

Program v Hradci Králové zde

Program v Plzni zde


Více zde:

 

Buy SneakersAir Jordan Sneakers

Komentáře

Související