Čtvrtek 13. 11. 2014 - Neděle 16. 11. 2014

Brno
Studio Paradox, Café therapy, ...

Galerie: 1 fotografií

Nad Brnem půlměsíc - festival kultur Blízkého východu

PROGRAM - Nad Brnem půlměsíc

čtvrtek 13. 11.

15.00 a 19.00 -  Jánská 25, Brno-střed

Husam Abed: The Smooth Life

Bytové představení jordánského divadla Dafa Puppet Theatre

Netradiční dokumentární a loutkové představení pro osm diváků s kulinářským překvapením na závěr. Sugestivní rodinné příběhy palestinského muže, který se narodil a vyrostl v utečeneckém táboře. Hraje Husam Abed. Stage Design: Réka Deák.

Představení je obrazné, zazní v něm arabština i angličtina. Občas čeština. Vstupné: 150,-Kč. Předprodej: http://www.studioparadox.org/rezervace

 

pátek 14. 11.

19.00 – Studio Paradox, Křížova 20,  www.studioparadox.org

Bagdád, Kábul, Ar Raqquah, Maarran...

Divadelní představení. Divadlo Teď, nádech a leť

Momentky ze životů těch, kteří museli opustit. Divadelní meditace o identitě, nostalgii, odhodlání a poznání, že jakoukoliv cestou se dá jít vpřed. Po představení nabízíme vyprávění Davida Zelinky o Jezidech, nábožném společenství v Iráku a okolí, o setkání s těmito lidmi, s obrázky ze svatyně v Láliš.

Vstupné 150/100,- Kč. Předprodej:  http://www.studioparadox.org/rezervace

 

21.00 –  Studio Paradox

Soheil Shadloo a Jakub Špiřík: Perský alternativní rock fusion

Koncert íránského hudebníka a českého cajonisty.

Vstupné 120/80,- Kč. Předprodej: http://www.studioparadox.org/rezervace

Vstupné představení + koncert: 200/ 150,-Kč.

 

sobota 15.11.

17.00 – Studio Paradox, Křížova 20

Bronislav Ostřanský: Atlas muslimských strašáků aneb Vybrané kapitoly z „mediálního islámu“

Přednáška a prezentace knihy vycházející v nakladatelství Academia.

Vstup volný.

 

19.00 – Studio Paradox

Caryl Churchill: Sedm židovských dětí (Hra pro Gazu)

Deborah S. Margolin: Sedm palestinských dětí

Scénické čtení – debata – film.

Jak vysvětlit násilí, hrozby a nenávist v letitém izraelsko-palestinském konfliktu dítěti?

Překlad: Hana Pavelková. Režie: Lucie Málková. Čtou: Dita Kaplanová a Eva Vrbková.

Dobrovolné vstupné na humanitární účely ve prospěch Medical Aid for Palestinian a ONE Family Fund. 

 

ARNA´S CHILDREN (84´, Izrael, Nizozemí 2004)

Režie: Juliano Mer Khamis a Danniel Danniel

Cena za " Nejlepší celovečerní dokument " na Tribeca Film Festival v roce 2004.

Dokumentární film o dětském divadelním souboru v Dženíně na palestinských územích, založených Arnou Mer-Khamis, režisérovou matkou, izraelskou židovskou politickou aktivistkou za lidská práva. Film zachycuje život Arny Mer - Khamis a dětských členů divadla.

 

neděle 16. 11.

17.00 a 19.00 -  Zahrada café therapy, Údolní 37

Husam Abed: The Smooth Life

Představení jordánského divadla Dafa Puppet Theatre

Netradiční dokumentární a loutkové představení pro osm diváků s kulinářským překvapením na závěr. Sugestivní rodinné příběhy palestinského muže, který se narodil a vyrostl v utečeneckém táboře. Hraje Husam Abed. Stage Design: Réka Deák.

Představení je obrazné, zazní v něm arabština i angličtina. Občas čeština. Vstupné: 150,-Kč. Předprodej: http://www.studioparadox.org/rezervace

 

FESTIVAL NAD PRAHOU PŮLMĚSÍC SE PŘEDSTAVUJE

PROGRAM celého festivalu zde

Proč právě festival představující kultury Blízkého východu v České republice dnes?

Setkávání kultur, vzájemné poznávání se, nová citlivost a humanita, inspirace, tolerance a otevřenost jsou nejpodstatnější otázkou dneška. Současnost je však plná nevědomosti, předsudků, klišé, nenávisti a strachu ze všeho jiného, neznámého. Častým terčem těchto předpojatostí se stává dnes především vše spojené s arabským, muslimským světem, kulturou, společností, náboženstvím, zvyky. Zapomíná se na to, že kultura těchto zemí v pravém slova smyslu je pokladnicí světové kultury a vzdělanosti a že nabízí jeden z klíčů k pochopení naší civilizace. Obecně se neví mnoho o tom, že mezi námi žijí intelektuálové, umělci, filosofové z Alžíru, Tuniska, Sýrie, Libanonu, Palestiny ad. zemí, s nimiž setkávat se, diskutovat, naslouchat jim, je nesmírně obohacující. Jsou součástí české kultury. Počítejme s nimi!

Festival reaguje na vzrůstající zájem o orientální kultury, vybízí k dialogu s naší kulturou. Přináší obohacení kulturní, intelektuální, lidská i společenská. Nabízí kulturu jako prevenci proti nesnášenlivosti a rasismu.
Každý z nás může mít nějaké ty předsudky. Důležité je na nich nelpět, nestát se otroky zavedených klišé a stereotypů, nýbrž uvažovat zdravě, dobírat se skutečné podstaty věcí, radovat se z různorodosti a jinakosti.


Co lze od takového festivalu očekávat? Jaká je jeho náplň?

Festival Nad Prahou půlměsíc je zaměřený na poznávání tradiční i současné blízkovýchodní kultury a rozvíjení kulturních vztahů majoritní společnosti s orientálními umělci žijícími v ČR a v Evropě, a to prostřednictvím divadelních představení, scénických čtení, happeningů, literárních kaváren, koncertů, filmových projekcí, debat, workshopů, se zvláštním akcentem na drama, divadlo, poezii, literaturu vůbec.

Svým divadelně-literárním zaměřením je festival Nad Prahou půlměsíc ojedinělým počinem nejen v hlavním městě, ale i v celé ČR.

Program je soustředěn v Praze, která je svým významem i polohou předurčena k multikulturním setkáním, tak jako je tomu ve všech centrech vyspělých států Evropy. Část festivalového programu se koná mimo Prahu, v Brně, Hradci Králové, Plzni... pod analogickými názvy.
Projekt je určen všem věkovým kategoriím, odborné i laické kulturní veřejnosti, příslušníkům majority i zde žijícím minoritám a cizincům se zahraničními kořeny.

Smyslem a cílem festivalu je:

1/ kulturními a uměleckými prostředky dokázat, že tzv. Blízký východ je nám skutečně blízký, že dialog mezi na první pohled odlišnými kulturami je možný na základě vzájemného respektu a poznávání, spolupráce

2/ seznamovat odbornou i neodbornou veřejnost naší země s dosud neprobádaným teritoriem moderních i tradičních orientálních kultur, a to zejména prostřednictvím divadelních představení českých i zahraničních umělců, setkání s autory, projekcí filmů, koncertů, výstav, dílen, přednášek a debat a pořadů pro děti

3/ inspirovat české divadelní i jiné umělce a nabídnout životaschopnou alternativu k převažující euroamerické dramaturgii a kultuře

4/ obohacovat současné divadelní a kulturní dění v Praze a ČR o kulturní aktivity „nových Pražanů, Čechů a Moravanů“ s orientálními kořeny

5/ proměnit vnímání divadla a kultury v Praze a celé České republice směrem k multikulturnosti, a tím pádem dát prostor nejen nové umělecké energii, ale též toleranci, rasové snášenlivosti a vzájemnému porozumění.

6/ podchytit zejména mladou generaci a rozvíjet její vstřícné vnímání světa a novou citlivost vůči cizincům a menšinám, všemu jinému okolo nás.

Festival pořádá o. s. Komba s podporou Magistrátu hlavního města Prahy, Státního fondu kultury a Velvyslanectví Státu Kuvajt. Šukran!


Více zde:

 

Sports brandsZapatillas de baloncesto Nik

Komentáře

Související