Pondělí 10. 11. 2014

Plzeň
Filosofická fakulta Západočeské univerzity v Plzni

Galerie: 1 fotografií

Nad Plzní půlměsíc - festival kultur Blízkého východu

Program - Nad Plzní půlměsíc

pondělí  10. 11.

15.00  Katedra blízkovýchodních studií – učebna SP319, Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni, Sedláčkova 15, Plzeň

doc. Iman Ezzeldin: Loutkové divadlo v Egyptě (tradice a současnost)

Přednáška teatroložky z Univerzity Ain Šams v Káhiře.

V arabštině, tlumočení do češtiny. Vstup volný.

 

FESTIVAL NAD PRAHOU PŮLMĚSÍC SE PŘEDSTAVUJE

PROGRAM celého festivalu zde

Proč právě festival představující kultury Blízkého východu v České republice dnes?

Setkávání kultur, vzájemné poznávání se, nová citlivost a humanita, inspirace, tolerance a otevřenost jsou nejpodstatnější otázkou dneška. Současnost je však plná nevědomosti, předsudků, klišé, nenávisti a strachu ze všeho jiného, neznámého. Častým terčem těchto předpojatostí se stává dnes především vše spojené s arabským, muslimským světem, kulturou, společností, náboženstvím, zvyky. Zapomíná se na to, že kultura těchto zemí v pravém slova smyslu je pokladnicí světové kultury a vzdělanosti a že nabízí jeden z klíčů k pochopení naší civilizace. Obecně se neví mnoho o tom, že mezi námi žijí intelektuálové, umělci, filosofové z Alžíru, Tuniska, Sýrie, Libanonu, Palestiny ad. zemí, s nimiž setkávat se, diskutovat, naslouchat jim, je nesmírně obohacující. Jsou součástí české kultury. Počítejme s nimi!

Festival reaguje na vzrůstající zájem o orientální kultury, vybízí k dialogu s naší kulturou. Přináší obohacení kulturní, intelektuální, lidská i společenská. Nabízí kulturu jako prevenci proti nesnášenlivosti a rasismu.
Každý z nás může mít nějaké ty předsudky. Důležité je na nich nelpět, nestát se otroky zavedených klišé a stereotypů, nýbrž uvažovat zdravě, dobírat se skutečné podstaty věcí, radovat se z různorodosti a jinakosti.


Co lze od takového festivalu očekávat? Jaká je jeho náplň?

Festival Nad Prahou půlměsíc je zaměřený na poznávání tradiční i současné blízkovýchodní kultury a rozvíjení kulturních vztahů majoritní společnosti s orientálními umělci žijícími v ČR a v Evropě, a to prostřednictvím divadelních představení, scénických čtení, happeningů, literárních kaváren, koncertů, filmových projekcí, debat, workshopů, se zvláštním akcentem na drama, divadlo, poezii, literaturu vůbec.

Svým divadelně-literárním zaměřením je festival Nad Prahou půlměsíc ojedinělým počinem nejen v hlavním městě, ale i v celé ČR.

Program je soustředěn v Praze, která je svým významem i polohou předurčena k multikulturním setkáním, tak jako je tomu ve všech centrech vyspělých států Evropy. Část festivalového programu se koná mimo Prahu, v Brně, Hradci Králové, Plzni... pod analogickými názvy.
Projekt je určen všem věkovým kategoriím, odborné i laické kulturní veřejnosti, příslušníkům majority i zde žijícím minoritám a cizincům se zahraničními kořeny.

Smyslem a cílem festivalu je:

1/ kulturními a uměleckými prostředky dokázat, že tzv. Blízký východ je nám skutečně blízký, že dialog mezi na první pohled odlišnými kulturami je možný na základě vzájemného respektu a poznávání, spolupráce

2/ seznamovat odbornou i neodbornou veřejnost naší země s dosud neprobádaným teritoriem moderních i tradičních orientálních kultur, a to zejména prostřednictvím divadelních představení českých i zahraničních umělců, setkání s autory, projekcí filmů, koncertů, výstav, dílen, přednášek a debat a pořadů pro děti

3/ inspirovat české divadelní i jiné umělce a nabídnout životaschopnou alternativu k převažující euroamerické dramaturgii a kultuře

4/ obohacovat současné divadelní a kulturní dění v Praze a ČR o kulturní aktivity „nových Pražanů, Čechů a Moravanů“ s orientálními kořeny

5/ proměnit vnímání divadla a kultury v Praze a celé České republice směrem k multikulturnosti, a tím pádem dát prostor nejen nové umělecké energii, ale též toleranci, rasové snášenlivosti a vzájemnému porozumění.

6/ podchytit zejména mladou generaci a rozvíjet její vstřícné vnímání světa a novou citlivost vůči cizincům a menšinám, všemu jinému okolo nás.

Festival pořádá o. s. Komba s podporou Magistrátu hlavního města Prahy, Státního fondu kultury a Velvyslanectví Státu Kuvajt. Šukran!


Více zde:
trace affiliate link困ったらここ!実家暮らしカップルの定番デートスポット5選

Komentáře

Související