Galerie: 1 fotografií

Vydáno: Pátek 2. 6. 2023

Kategorie: Názory a komentáře

Válka nebo mír?

Válka nebo mír?

Odsuzujeme vojenskou agresi Ruska na Ukrajině. Zároveň jsme si vědomi četných ekonomických a politických zájmů, které připravily půdu pro tento konflikt a které jsou jeho hnací silou.

Naší prioritou je ukončit válku, zachránit lidské životy a zabránit hospodářské katastrofě, jejíž cenu nevyhnutelně zaplatí ti nejchudší a nejzranitelnější.

Chceme mír. A míru se dosahuje prostřednictvím dialogu a vyjednávání, ne rozdmýcháváním konfliktu dodávkami zbraní a vojáků. Lidský život je to, co má největší hodnotu, a žádný geopolitický nebo ekonomický důvod, žádná údajná válka za svobodu nestojí před lidskými bytostmi.

Skutečně zachránit ukrajinský lid před katastrofou znamená umlčet všechny zbraně. Proto odsuzujeme nezodpovědnost všech institucí, které podněcují válku tím, že na Ukrajinu posílají zbraně: Evropské vlády, Velká Británie, vláda USA, NATO, Evropská unie…

Žádáme OSN, aby vykonávala rozhodně svou úlohu při udržování světového míru a bezpečnosti.

Vyzýváme všechny vlády, aby nepomáhaly této válce penězi, vojáky ani zbraněmi, protože to jen přispěje k tomu, že bude krvavější a delší, což povede k ještě většímu počtu mrtvých a utrpení. Žádáme, aby nikde nebyly uvalovány sankce, které by mohly zhoršit životy lidí kdekoliv ve světě.

Žádáme, aby Evropská unie přispěla k míru, jak je uvedeno v její zakládající smlouvě, a aby v tomto konfliktu vystupovala jako nezávislý partner. Ať se snaží prostřednictvím diplomatického zprostředkování a dialogu, s přihlédnutím k požadavkům a obavám obou stran, dosáhnout dohody vedoucí k zastavení nepřátelských akcí.

Nad námi všemi se vznáší hrozba jaderné války, která může vypuknout i při nehodě. Proto žádáme všechny vlády, aby neprodleně dodržovaly Smlouvu o zákazu jaderných zbraní, která vstoupila v platnost 22. ledna 2021.

Jaderné zbraně je třeba demontovat hned, později už by bylo pozdě.

Jsme rozhořčeni všemi vedoucími představiteli, kteří navzdory tomu, že mají k dispozici značné ekonomické a technologické zdroje, nedokážou vytvořit spravedlivou a skutečně lidskou společnost.

Nechceme se na takové nezodpovědnosti podílet.

Převezměme odpovědnost za naši budoucnost a apelujme na naše nejvznešenější touhy, které spojují srdce všech lidských bytostí, abychom se pokusili změnit tento ničivý běh událostí.

Protestujme všemi nenásilnými formami, abychom tohoto cíle dosáhli: válka je katastrofa, budujme mír.

Svět bez válek a násilí

 

 

Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře