Galerie: 1 fotografií

Vydáno: Úterý 10. 5. 2022

Kategorie: Zprávy

Tisková zpráva: Významný izraelský „nový historik“ Ilan Pappé vystoupí v debatách s Karlem Schwarzenbergem a Lubomírem Zaorálkem 16.–18. května

Ve dnech 16. až 18. května Českou republiku opět navštíví přední izraelský historik Ilan Pappé, který přijíždí u příležitosti vydání prvního českého překladu své knihy Deset mýtů o Izraeli v nakladatelství Rybka Publishers. Prof. Pappé bude přednášet studentům na gymnáziu Nový PORG a na FF UK, kde se uskuteční přednáška pro studenty i veřejnost. Prof. Pappé dále vystoupí v debatách s bývalými českými ministry zahraniční, s Karlem Schwarzenbergem a s Lubomírem Zaorálkem.

Ilan Pappé je profesor historie na Univerzitě v Exeteru ve Velké Británii, vedoucí Evropského centra pro palestinská studia a spoluvedoucí Exeterského centra pro etno-politická studia. Vystudoval na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě a v roce 1984 získal doktorát na univerzitě v Oxfordu. Založil a vedl Akademický institut pro mír v Givat Haviva (1992–2000) a byl předsedou Institutu Emila Tumy pro palestinská studia v Haifě (2000–2006). V letech 1984–2006 přednášel profesor Pappé na katedře historie Blízkého východu a na katedře politologie na univerzitě v Haifě. Byl jmenován předsedou katedry historie na Cornwallově kampusu (2007–2009). Svůj výzkum zaměřuje na Blízký východ, především na historii Izraele a Palestiny. Dále píše na téma multikulturalismu, kritického diskursu a obecně na téma moci a vědění.

Je mimo jiné autorem knih The Ethnic Cleansing of Palestine (2006), The Biggest Prison on Earth: A History of the Occupied Territories (2017), The Forgotten Palestinians: A History of Palestinians in Israel (2011), Gaza in Crisis: Reflections on Israel’s War Against the Palestinians (2010), Out of Frame: The Struggle for Academic Freedom in Israel (2010), The Modern Middle East (2005), A History of Modern Palestine: One Land, Two Peoples (2003) a Britain and the Arab-Israeli Conflict (1988).

Pappé se narodil roku 1954 do německé židovské rodiny usazené v Haifě. Patří mezi izraelské „nové historiky“, kteří svým výzkumem – díky přístupu k dokumentům odtajněným na počátku 80. let 20. století britskou a izraelskou vládou – začali podkopávat mýty o vzniku a prvních letech izraelského státu, prosazované předchozí generací izraelských historiků, kteří často dbali více na hledání ideologické podpory nového státu než na historickou přesnost.

Izraelští „noví historikové“ doslova přepsali dějiny vzniku Izraele v roce 1948 a svou pozornost soustředili na doposud opomíjené či popírané vyhnání více než 750 000 Palestinců ze země. Pappé tvrdí, že k vyhánění nedocházelo ad hoc, nýbrž že šlo o cílenou etnickou čistku Palestiny pro nový židovský stát, připravenou budoucími izraelskými lídry již v roce 1947 v rámci takzvaného plánu Dalet. Pappé se tématem zabývá ve své nejznámější knize The Ethnic Cleansing of Palestine (Etnické čištění Palestiny, 2006).

Zjištění nových historiků byla pro státní ideologii sionismu tak nepříjemná, že Izrael při ministerstvu obrany zřídil divizi MALMAB, jejíž cenzoři chodí po izraelských archivech a zabavují stohy dokumentů, které opět uzamykají. Důvod založení MALMABu vysvětlil jeho zakladatel Jechiel Chorev novinářce deníku Haaretz Hagar Shezafové tím, že by odhalení pravdy o událostech v roce 1948 mohlo vyvolat nepokoje mezi místní arabskou populací. Cenzurování již zveřejněných dokumentů má podle Choreva stále smysl, protože sníží důvěryhodnost historických studií o vzniku uprchlické otázky - tvrzení, podložené originálním dokumentem nemá totiž stejnou váhu jako tvrzení, které nelze nijak prokázat.

Na rozdíl od amerických akademiků Normana Finkelsteina a Noama Chomského, kteří jako jediné „reálné řešení“ pro Izrael a Palestinu vidí vytvoření dvou států, podporuje Pappé jednostátní řešení s poukazem na to, že Izrael a okupovaná palestinská území už jedním státem dávno jsou, jen s tím rozdílem, že Palestinci žijí v apartheidu – což dokládají zprávy renomovaných lidskoprávních organizací, jako je izraelská BTselem, americká Human Rights Watch a v neposlední řadě Amnesty Internatioanal, nebo report experta OSN na lidská práva Michaela Lynka.

Pappé je v tomto přesvědčení nekompromisní a obhajuje i mezinárodní bojkot Izraele, a to do doby, než ukončí okupaci, odstraní apartheid a zavede rovná práva pro všechny své obyvatele.

Přehled přednášek:
pondělí 16. května, 18.00, Skautský institut na Staromáku, Malé nám. 4, Praha 1

téma: Karel Schwarzenberg, Ilan Pappé: Israel, Palestine and the Czech Political Discourse
Moderuje: Cherine Hussein, PhD
Proběhne v anglickém jazyce.

úterý 17. května, 19:15, FF UK, místnost č. 200, nám. Jana Palacha 2, Praha 1
téma: Is Israel an Apartheid? How your humanity defines the way you look at Israeli history and present
Moderuje: doc. Matěj Spurný
Proběhne v anglickém jazyce.

středa 18. května, 18.00, Radiocafe, Vinohradská 12, Praha 2
téma: Lubomír Zaorálek, Ilan Pappé: Can we talk about Israeli Apartheid? How should Foreign Policy towards Israel look like
Moderuje: Břetislav Tureček, bývalý zpravodaj Českého rozhlasu na Blízkém východě Zajištěn
překlad do českého jazyka.

Blíže o knize Ilana Pappého Deset mýtů o Izraeli Kontakt pro média: Mgr. Jana Achak Ridvan +420 736 242 320 ridvanjana@hotmail.com

Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře