Galerie: 1 fotografií

Vydáno: Čtvrtek 9. 11. 2023

Kategorie: Zprávy

Prohlášení k heslu „Od řeky k moři bude Palestina svobodná“

„Toto je apartheid: režim židovské nadvlády od řeky Jordán po Středozemní moře.“
B’Tzelem, izraelská lidskoprávní organizace, leden 2021
 
„Když mluvíme o naší společné naději pro Palestinu, zahrnujeme do naší perspektivy
všechny Židy žijící v Palestině, kteří chtějí žít s námi v míru a bez diskriminace.“
Jásir Arafat, 1974
 
Realita jednoho státu v Izraeli/Palestině, od řeky Jordán po Středozemní moře, byla vytvořena fakticky už před desítkami let. Dnes se jedná prakticky o jeden stát pod izraelskou kontrolou, který zajišťuje svobody a demokracii pro své židovské obyvatele, ale je nesvobodný pro Palestince. Ty utiskuje, okupuje či je ovládá a obléhá zvenčí a představuje pro ně dle renomovaných lidskoprávních organizací systém apartheidu. Amnesty International, Human Rights Watch, OSN, B’Tzelem i mnoho dalších světových organizací, včetně izraelských a palestinských lidskoprávních organizací působících dlouhodobě přímo na místě – ti všichni mluví o izraelském systému apartheidu a nadřazenosti vůči Palestincům všude tam, kde jsou Palestinci pod izraelskou kontrolou. Tedy od řeky k moři. Ať již v menší míře v Izraeli samotném, kde jsou diskriminováni desítkami zákonů ovlivňujících jejich každodenní život, nebo v míře mnohem větší na okupovaných palestinských územích, kde žijí pod represivním vojenským režimem. Ať již v anektovaném Východním Jeruzalémě, odkud jsou Palestinci vytlačováni, nebo v Pásmu Gazy, kde jsou namačkáni v kleci blokády. Od řeky k moři… 
 
Od řeky k moři žijí Palestinci po desetiletí v útlaku a v porobení. Jsou jim bořeny domy, je jim kradena půda i voda a oni sami jsou zavíráni do detenční vazby. Od řeky k moři jsou Palestinci dehumanizováni a ponižováni, je jim odpírána svoboda i důstojnost, jsou označováni za zvířata. Od řeky k moři je zpochybňováno jejich lidství i jejich existence coby národa. Od řeky k moři je jejich pouhá přítomnost považována za existenční hrozbu pro ty, kteří chtějí od řeky k moři pěstovat izraelskou dominanci a nadřazenost. Od řeky k moři zažívají Palestinci po desetiletí vyhánění, nespravedlnost a lhostejnost světa, který od řeky k moři zpochybňuje jejich práva, jejich minulost a odpírá jim budoucnost. Od řeky k moři se musí znova brát za svůj život, dokazovat, že tady jsou a budou. Od řeky k moři.
 
Nejsme rasisti a nebudeme! Odmítáme apartheid pod izraelskou kontrolou – od řeky k moři – stejně jako jsme ho odmítali v Jihoafrické republice. Odmítáme rasismus, stejně jako jsme ho zavrhli v Evropě. Odmítáme nadřazenost a útlak. Odmítáme, aby se Palestinci nemohli vrátit do svých domovů, zatímco je Izrael definován jako stát pouze svých židovských obyvatel, kteří mají právo návratu, ať již předtím žili kdekoli na světě. Heslo od řeky k moři nevzniklo s myšlenkou na vyhánění, ale jako vyjádření touhy po svobodě, důstojnosti a rovných právech všech. Všech lidí žijících od řeky k moři, pro něž tato země je a zůstane domovem, ať jsou to Židé, Palestinci, nebo příslušníci jiných menšin. Z těchto idejí se toto heslo zrodilo, takto je široce chápáno lidmi po celém světě, kteří se s přesvědčením o hodnotě univerzálního humanismu k tomuto heslu hlásí. A takto je chápeme a užíváme i my. Dnes a tady.
 
Odmítáme, aby si heslo ukradli ti, kteří chtějí vyhánět nebo zabíjet jedny či druhé. Nejsme šovinisti a je pro nás nepřijatelné, aby byla svoboda Palestinců podmíněna vyháněním Židů. Nejsme antisemité a je pro nás nepřijatelné, aby byla existence Izraele podmíněna židovskou nadřazeností – či nadřazeností kohokoliv jiného.
 
Představa, že bezpečí Izraelců a svoboda Palestinců se navzájem vylučují, se znovu a znovu ukazuje jako naprosto mylná. Ve skutečnosti jedno podmiňuje druhé a naopak: v čím větší nesvobodě, udržované s čím dál větší brutalitou, Palestinci musejí žít, tím menší je bezpečí Izraelců. Jsme přesvědčení, že je nejvyšší čas vystoupit z této bludné logiky násilného útlaku a násilného vzdoru, která plodí jen další zbytečné utrpení.
 
Jeden stát od řeky k moři už existuje. Teď jde o to jej zrovnoprávnit a humanizovat. K této snaze Palestinců a solidarizujících lidí po celém světě se hlásíme. Lidská touha po důstojnosti, svobodě a spravedlnosti je stejná u všech lidí. 
 
A sní o ní stejně tak Palestinci jako Židé. 
Všichni.
Od řeky k moři.
Ne našim jménem! – Za spravedlivý mír na Blízkém východě
V Praze 6. listopadu 2023
 
Některé ze zdrojů:
 
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře