Galerie: 1 fotografií

Vydáno: Pátek 6. 10. 2023

Kategorie: Zprávy

Občanské iniciativy České republiky a izraelští lidskoprávní aktivisté vyzývají českou vládu: „Zrušte společné jednání s vládou Izraele“

Vyzýváme ministry a ministryně české vlády, aby zrušili plánované nadstandardní jednání s členy izraelské vlády v čele s Benjaminem Netanjahuem

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu je vrcholným představitelem okupačního a apartheidního státu, čelícího u Mezinárodního soudního dvora obvinění z možného páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Sám premiér Netanjahu svou dlouhodobě represivní politikou vůči Palestincům, jako jsou podpora mimosoudních poprav či neodůvodněných uvěznění, omezování lidských a občanských práv, plánování a podpora vojenských přepadů a střílení do civilistů, podpora demolic domů a stavby segregační zdi, okupace a dosídlování palestinských území či anexe Východního Jeruzaléma, naplňuje všechny body tzv. Magnitského zákona přijatého Poslaneckou sněmovnou ČR, a spíš než aby byl českou vládou vítán při nadstandardních jednáních, měl by být umístěn na sankční seznam Ministerstva zahraničí.

Nová izraelská vláda čelí kvůli přijaté soudní reformě největšímu občanskému odporu v dějinách Izraele, kterého se účastní stovky tisíc lidí. Reforma kompetencí Nejvyššího soudu má vést k zastavení trestního stíhání premiéra Netanjahua jakožto soukromé osoby, má umlčet izraelskou opozici a hlavně zbavit vládu posledních právních bariér, které jí snad ještě brání v rozšiřování nelegálních izraelských osad na okupovaném Západním břehu Jordánu a v posílení správy apartheidu. Prosazení této reformy tedy povede nejen k okleštění demokratických struktur uvnitř státu, ale také k prohloubení izraelské kolonizace palestinského území, dalšímu vyhánění Palestinců z jejich domovů a v důsledku i k jejich vytlačování ze země. Připomínáme, že podle Ženevských konvencí se Izrael dosídlováním okupovaného území vlastním obyvatelstvem dopouští válečných zločinů.

My, níže podepsaní zástupci občanských iniciativ, kteří se hlásíme k důležitosti dodržování lidských práv, proto vyzýváme členy české vlády, která má restart lidskoprávní agendy přímo ve svém programu, aby zrušili plánované nadstandardní společné jednání s ministry izraelské vlády, pro které jsou Charta OSN a její rezoluce, lidská práva a mezinárodní právo jen cárem papíru. Vyzýváme českou vládu, aby posilováním vztahů s Izraelem nelegitimizovala přes padesát let trvající izraelskou vojenskou okupaci palestinských území a systém apartheidu a nepokračovala v udržování těchto nadstandardních jednání, která nejsou v rámci zemí EU obvyklá.

Není jistě náhodou, že se jednání za izraelskou stranu neúčastní izraelští ministři nejvíce spojeni s rasistickým slovníkem, s výzvami k pogromům na palestinské obce, jejich srovnání se zemí a k etnickému čištění palestinských území. Palestinské obyvatelstvo i izraelské lidskoprávní organizace čelí každodennímu, velmi reálnému zhoršování situace a kriminalizaci. Pouhá skutečnost, že předseda takto složené vlády, která se i reálnými skutky přibližuje své extrémní rétorice, bude v Praze s naší vládou posilovat nadstandardní vztahy, je alarmující a měla by být nepřijatelná pro každého, kdo to myslí s lidskoprávní agendou vážně.

Vyzýváme proto vládu ČR, aby dala jasně najevo, že lidská práva mají univerzální charakter a že mezinárodní právo je mezinárodním proto, aby měřilo všem zemím stejně. Nelze bez ztráty důvěryhodnosti pachatele jedné okupace sankcionovat a druhé vítat při společném jednání. Podle veřejně dostupných informací má česká vláda jednat se zástupci vlády izraelské v oblasti obrany a bezpečnosti, vědy a výzkumu, inovací, školství, vzdělávání a dopravy.

1. Obranná spolupráce České ministerstvo obrany doposud od izraelské strany nakoupilo protiletadlový raketový systém, radary a chystá nákup izraelských dronů. Nejenže se tyto zakázky, uskutečněné ať již za předchozího ministra Metnara, či za stávající ministryně Černochové, ukázaly jako předražené, nekomplexní či zastaralé, nejenže byly uskutečněny bez řádného výběrového řízení a přes veškeré platby je izraelská strana dosud ani kompletně nedodala, ale tyto akvizice naprosto opomíjejí skutečnost, že Izrael jako okupační moc je expertem na vývoz zbraní otestovaných přímo v terénu na palestinském obyvatelstvu Západního břehu Jordánu a blokádou sužovaného Pásma Gazy.

Nákupem izraelské vojenské techniky tak bude podpořena izraelská okupační síla a další vojenský útisk Palestinců. Česká republika se tak chystá prohlubovat vojenskou spolupráci se zemí, na kterou např. renomovaná mezinárodní organizace Amnesty International a řada dalších lidskoprávních organizací opakovaně žádá uvalení zbrojního embarga z důvodů páchání válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Zvláštní vojenská spolupráce s Izraelem by též mohla ČR zaplést do nelegálního obchodu se zbraněmi, jak ukázala kauza podvozků firmy Tatra, které byly přes Izrael a s falešným diplomatickým krytím dodány už coby samohybné houfnice a raketomety do Ázerbájdžánu, vedeného na sankčním seznamu OBSE. Pokud chce ČR výměnou za lidská práva posílit zbrojní spolupráci s Izraelem, jak se to pak slučuje s deklarovaným restartem lidskoprávního odkazu?

2. Bezpečnostní a technologická spolupráce Usiluje-li naše vláda o to rozvíjet spolupráci s Izraelem na vědecké a bezpečnostní úrovni, je třeba si připomenout, že izraelský polostátní výzkum bezpečnostních technologií je postaven na zkušenosti z kontroly Palestinců, jejich pohybu a represí vůči nim uplatňovaných v rámci udržovaní okupace. Rozvoj izraelských bezpečnostních technologií se odehrává v těsné spolupráci s vojenským průmyslem. Na okupovaných územích je např. běžnou praxí využívání technologie screeningu obličeje, již Izrael široce uplatňoval ještě dříve, než se tato technika rozšířila v zemích dlouhodobě čelících kritice za porušování lidských práv. Nedávná zpráva Amnesty International odsoudila toto technologické sledování coby „automatizovaný apartheid“, který vede k „fragmentizaci, segregaci a kontrole Palestinců“. Jak účelově nakládá Izrael s podobně vytěženými informacemi, ukázala nedávná kauza zařazení palestinských lidskoprávních organizací na izraelský seznam teroristických organizací, které tak měly být očerněny před svými zahraničními sponzory. Šlo o falešná obvinění, která byla řadou evropských zemí, stejně jako OSN odmítnuta. Veřejně nechvalně proslulým se stal izraelský spyware Pegasus, prezentovaný coby bezpečnostní technologie, ve skutečnosti špionážní software, stejně jako skupina izraelských kyberšpionů a hackerů z Týmu Jorge ovlivňující volby v cizích zemích či izraelské trollí farmy šířící po světě propagační narativy Izraele – hasbaru. Izraelské vládní i nevládní agentury jsou široce známy svým účinným tlakem na zahraniční politické představitele a snahou o ovlivňování jejich rozhodnutí, jak dosvědčují například kauzy z Velké Británie, k čemuž jim slouží právě poznatky vytěžené z moderních technologií. Je proto jen málo pochopitelné, že česká vláda na jedné straně zřídila funkci „bezpečnostního cara“ pro sledování a kontrolu zahraničních hrozeb, na straně druhé chce navázat – u jiných zemí bezprecedentní – nadstandardní bezpečnostní spolupráci s mimoevropským režimem, který představuje potenciálně vysoké bezpečnostní riziko. Mají-li nadstandardní vztahy s Izraelem, posílené nyní obnovou společného zasedání obou vlád, ukázat naši podporu tamější vládě, a to navzdory sílící mezinárodní kritice a rostoucím vnitřním konfliktům, jak se to slučuje s důrazem na politiku lidských práv, kterou chce vláda prosazovat?

3. Spolupráce ve vědě, výzkumu, školství a vzdělanosti Jakkoliv se může zdát spolupráce v oblasti vědy, výzkumu, vzdělanosti a školství hodnotově neutrální, v souvislosti s izraelskou kolonizací palestinského území dostává i tato agenda jiné rysy. Vzdělanostní a vědecké instituce či jejich pobočky jsou umístěny též v izraelských osadách na Západním břehu Jordánu, kde přispívají k rozšiřování nelegálního osadnického hnutí a ve výzkumu často spolupracují s výzkumem armádním. Izraelský školní systém, výukové programy a školní učebnice – jak doložili na příkladech izraelští akademici – jsou zase prosyceny narativem, který opomíjí roli jiného než židovského osídlení oblasti, dehumanizuje Palestince a upírá jim právo na sebeurčení. O segregovaném systému izraelského školství píše dokonce i americké ministerstvo spravedlnosti. Chce se snad česká vláda usilující o restart lidských práv učit od té izraelské, jak ve školních učebnicích urážet své menšiny či rozdělovat obyvatelstvo na základě etnického původu?

4. Spolupráce v dopravě Pokud jde o otázku dopravy, kterou chtějí obě vlády na svém zasedání probírat, dopravní infrastruktura izraelského státu je plánována mimo jiné též s ohledem na propojení nelegálních izraelských osad na Západním břehu Jordánu s Izraelem. Tímto dopravním síťováním se připravuje půda pro budoucí plánovanou anexi palestinských území a jejich judaizaci. Obecně je dopravní – i veškerá ostatní – infrastruktura v Izraeli budována segregačně, systematicky izoluje Palestince a upřednostňuje židovské obyvatelstvo. To jen dokresluje celkový obraz Izraele coby systému apartheidu tak, jak to dokládají zprávy renomovaných mezinárodních lidskoprávních organizací Amnesty International, Human Rights Watch, izraelský BT´zelem či samotná OSN.

Vážení představitelé české vlády,

jsme přesvědčeni, že svět, ve kterém chceme žít, by měl spojovat, a nikoliv rozdělovat, že nelze beztrestně napadnout a okupovat svého souseda, bourat mu obydlí, krást mu půdu a vodu, bezdůvodně ho zavírat a vyhánět z vlasti. Věříme, že okupace není mír, že systém apartheidu není vhodným uspořádáním pro společnost 21. století a že lidská práva, stejně jako právo mezinárodní, jsou principem univerzálním, čili vymahatelným po všech vládách stejně. Z těchto důvodů se na vás obracíme s žádostí, abyste odřekli schůzi s představiteli izraelské vlády a tím potvrdili restart lidskoprávní agendy, kterou jste si vytkli do svého vlastního vládního prohlášení.

V Praze dne 22. září 2023

Lucie Šarkadyová, Jakub Kovář Ne naším jménem! Iniciativa za spravedlivý mír na Blízkém východě

Petra Šťastná, Zdeněk Jehlička International Solidarity Movement ČR

Jana Ridvanová, Hanan Hammadová Přátelé Palestiny

Einat Adar, Vít Strobach Židovský hlas solidarity

Mariana Ahmadová, Andrew Hawker Olive Branches

Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře