Galerie: 1 fotografií

Vydáno: Středa 15. 4. 2020

Kategorie: Názory a komentáře

Tags: Koronavirus zdraví Silo

Nouzový stav Koronavirus. Zdraví všeobecným právem, nad ziskem.

Zdraví je všeobecným právem.
Nad tržními zákony a finančními spekulacemi.


Tímto prohlášením reagujeme na výzvy k zodpovědnosti, které jsme vyslechli. Využijeme všechnu naši sílu k překonání koronavirové krize. A uděláme to nejlépe, jak můžeme: tím, že zůstaneme doma; tím, že budeme pokračovat v práci, pokud je to nutné; tím, že jakýmkoli způsobem pomůžeme lidem v obtížích. Budeme zodpovědní a pokusíme se motivovat k zodpovědnosti i své okolí.

Budeme zodpovědní i poté, co tato situace pomine, a budeme čelit následkům této katastrofy, za které miliony lidí zaplatí mimořádně vysokou zdravotní i ekonomickou daň, nevyjímaje bolestivé ztráty svých blízkých, kteří přišli o život, často v nelidských podmínkách.

Požadujeme však také zodpovědnost od vás, našich zástupců, kterým jsme delegovali velmi důležitá rozhodnutí, a kterým nyní také svěřujeme životy své i svých blízkých.

Nejsme naivní a víme velmi dobře, že nezažíváme jen jakousi nehodu, ale tvrdě platíme za důsledky zcela nesprávných priorit a nepřijatelných rozhodnutí.
Zdraví, vědecký výzkum a životy lidí byly podřízeny jiným věcem: trhu, finančně motivovaným rozhodnutím a respektování ekonomických parametrů, které nemají nic společného s blahobytem komunity.

Tento virus nevytvořil rozpory, které zažíváme, nicméně nám je pomohl spatřit. Dnes může důsledky vidět každý. Je zřejmé, že mechanismy, které dosud regulovaly naši společnost, nejenže nezaručují důstojnost našich životů, ale dokonce ohrožují naše přežití.

Obtížnost, nedostatečná koordinace, pomalost a nerozhodnost, s nimiž naše vlády reagovaly na tuto mimořádnou situaci, nám jasně ukázaly, jak moc jsou jejich ruce svázány tržním a finančním systémem a vydíráním globální ekonomiky. Prohlášení, že je to nevyhnutelné, je stejné jako připustit, že naše demokracie již nemá důvod existovat. A to je nepřijatelné, nemorální a proti lidské evoluci. Žádáme, aby naše vlády zastupovaly zájmy lidí a nikoliv zájmy finančních trhů.

Uvědomujeme si chyby, které jsme udělali. Naivně jsme si mysleli, že dodržování určitých ekonomických strategií a přistoupení na některé vyděračské požadavky by nás mohlo zachránit před situací, ve které, jak dobře víme, se nacházejí miliony lidí v takzvaných „rozvojových“ zemích. Naivně jsme věřili, že se můžeme zachránit sami. Ale dnes, tváří v tvář této krizi, před hrozbou nových válek, před novými možnými pandemiemi a ekologickou katastrofou si uvědomujeme, že se nikdo nemůže cítit bezpečně, pokud není zaručen blahobyt každého. Teprve nyní konečně chápeme, že už neexistují oddělené národy, ale pouze jedna velká lidská rodina.

Solidarita, která se projevuje, vzájemná pomoc mezi jednotlivci, mezi regiony, mezi státy, ukazuje směr, kterým se musíme vydat.

Už se nenecháme manipulovat nenávistnými kampaněmi, které slouží pouze k tomu, aby nás rozdělily.
Nikdo z nás není izolovaný, nikdo z nás nemůže být obětován a nikdo se nemůže zachránit sám.
Pokrok jen někoho nakonec nebude pokrokem nikoho.

Okamžitě požadujeme po všech vládách našich zemí:

- aby bylo vynaloženo veškeré úsilí k překonání této krize tím, že jejímu vyřešení bude dána absolutní logistická a ekonomická priorita až do jejího úplného ukončení. Lidský život je nejdůležitější hodnotou.

- aby byl systém veřejného zdravotnictví přiměřeně a trvale posílen tak, že bude schopen kvalitně reagovat na skutečné potřeby. Provozní parametry veřejného zdravotnictví již nesmí být posuzovány z hlediska produktivity, ale musí být založeny na schopnosti zlepšovat veřejné zdraví a efektivní prevenci. Toto vylepšení by se mělo týkat také výzkumu a školení zaměstnanců.

- aby byly přiděleny vysoké a nevratné finanční prostředky na podporu jednotlivců, rodin a výrobních společností, které budou touto mimořádnou situací značně poškozeny. Tyto fondy nesmí být v žádném případě kompenzovány novými škrty ve výdajích na veřejné služby, ale musí být nalezeny v bohatství, které se v posledních desetiletích soustředilo v rukou několika jednotlivců, bank a spekulativních fondů. Například zdaněním spekulativních investic, zdaněním výnosů velkých společností, které v současné době neplatí daně v zemích, kde působí. Je také nezbytné a naléhavé snížit další rozpočtové položky, jako jsou ty, které se týkají vojenských výdajů, zejména mise v zahraničí a nákup nových zbraní a vojenského vybavení.

- aby byl vytvořen mezinárodní nouzový fond spravovaný OSN na podporu ekonomicky zranitelnějších zemí (jako jsou oblasti subsaharské Afriky), kde bude mít tato pandemie pravděpodobně nejničivější důsledky. Tato podpora nesmí být v žádném případě přeměněna na nový dluh.

Pokud jde o nás, nebudeme již v roli pasivních diváků.
Pocítili jsme hlubokou potřebu setkat se sami se sebou a s ostatními. Znovu jsme objevili to, co je v životě zásadní, a činíme z toho základ naší existence. Měníme své priority a kultivujeme naše nejlepší aspirace. Je nás mnoho, všech generací a kultur a naše síla je taková, že nás již není možné ignorovat.

“Nacházíme se na konci temného období historie a nic nebude stejné jako dřív. Pomalu se začne rozednívat do nového dne. Jednotlivé kultury si porozumí, národy zažijí vzrůstající touhu po rozvoji pro všechny a pochopí, že pokrok jen pro omezenou skupinu lidí nakonec neznamená pokrok pro nikoho. Ano, nastane mír a z nezbytnosti bude pochopeno, že se začíná utvářet Všeobecný lidský národ.” Silo

Humanisté za #ZdraviVseobecnymPravem

Tento deklarace je k dispozici také v italštině, angličtině, španělštině a francouzštině

Running sneakersAir Jordan Sneakers
Zdraví je všeobecným právem.
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře