Galerie: 1 fotografií

Vydáno: Pondělí 3. 10. 2022

Kategorie: Zprávy

Meditace za mír a nenásilí - 2. října 2022

Věnujme teď společně pár minut, abychom si přiblížili pocity těch, kteří trpí násilím.

Zkusme si představit ty milióny lidí, kteří ztratili někoho milovaného, svůj domov a naději do budoucnosti ve válečných konfliktech po celém světě. Představme si lidi, kteří z důvodů ekonomického násilí musejí přihlížet, jak jejich děti umírají. Propojme se s lidmi a rostoucím napětím, násilím a strachem z nejisté budoucnosti i v naší zemi.

Všichni ti lidé mají své jméno, svou rodinu - stejně jako my tady, měli své sny a doufali v lepší budoucnost pro sebe a své drahé. Přáli si v klidu žít a vychovávat své děti, překonávat každodenní problémy a uskutečňovat své plány. Z důvodů, které jim ani nebyly jasné, se ocitli ve spirále násilí a poznali strach, bolest, zášť, frustraci, beznaděj, obavy a smutek z toho, co se v jejich životě odehrává. Myslíme na tyto lidi – zažíváme s nimi spojení a cítíme jejich přítomnost v našich srdcích.

Meditujme teď chvíli o tom, co znamená slovo „válka” a „násilí“! A jaké pocity v nás vyvolávají?

Představme si teď, že je v našich silách zastavit nesmyslnost násilí. Představme si, že lidé na celém světě odmítají spolupracovat s vládami a firmami podporující války a zbrojení. V našich srdcích se probouzí silná pochybnost, že to, čemu jsme tak dlouho věřili, byla jen manipulace ziskuchtivých! Války, zbrojení a násilí nejsou nezbytnou součástí lidského života! Násilný přístup k násilí mír nepřináší! Představme si, jak postupně stále více lidí cítí propojení s ostatními a uvědomují si, že rozvoj je možný pouze v případě, že je to rozvoj pro všechny.

Meditujme teď chvíli o tom, co znamená slovo „mír“ a „nenásilí“… A jaké pocity v nás vyvolávají?

Žádejme teď v hloubce našich srdcí, aby se lidé a národy celého světa rozhodli posílit důvěru v lidský svět. Aby se rozhodli pro nenásilí, které dává hodnotu lidskému životu a otevírá budoucnost.

Intenzivně si přejme, aby lidé našli cestu k usmíření a míru – aby uvěřili, že mír je možný, propojili se s ním a aktivně probouzeli nenásilný přístup k řešení konfliktů ve společnosti i uvnitř nás.

Náš symbolický oheň míru a nenásilí se dnes večer přidává k dalším místům, která se připojila k oslavám Mezinárodního dne nenásilí… Je znamením naděje a solidarity pro ty, kteří dnes žijí ve válkách a násilí…. Je inspirací pro ty, kteří se zatím zdráhají uvěřit, že mír a nenásilí jsou možné… A varovným signálem pro ty, kteří používají násilí a války k dosažení svých cílů… Nová humanistická citlivost získává stále větší prostor v našich srdcích i našich myslích!

Děkujeme všem přítomným za pozitivní myšlenky a představy. Děkujeme za tento proud dobra a naděje. Děkujeme za odvahu představovat si lepší svět pro všechny – síla nenásilí se stává jeho přirozenou součástí. Stále více lidí se stává opěrným bodem a příkladem, že změnou, kterou hledáme ve světě, se musíme stát my sami…

Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře