Galerie: 1 fotografií

Vydáno: Úterý 6. 4. 2021

Kategorie: Zprávy

Tags: Kubánská vakcína Soberana COVID

Kubánská vakcína bude připravena v červenci. Rozhovor s kubánským velvyslancem v České republice

Danilo Alonso Mederos, kubánský velvyslanec v Praze, nám poskytl tento rozhovor o pandemii Covidu-19, vakcínách a právu na zdraví.

Na celém světě lidé bojují proti pandemii viru Covid-19. Došlo k velkým posunům, ale bohužel také k velkému zpoždění a odporu, co se týče přístupu k tomuto problému. Je známo, že Kuba pracuje na tom, aby vytvořila vakcínu proti Covidu-19. Kdy by měla být připravena k použití?
Kubánští výzkumníci začali od doby, co pandemie Covidu-19 propukla, bez přestávky pracovat na vytvoření vakcíny proti tomuto onemocnění, které způsobilo lidstvu tolik škody. Dnes má země k dispozici pět kandidátů na vakcínu: Soberana 01, Soberana 02, Abdala, Mambisa, a ta nejnovější je Soberana Plus. V prvních březnových dnech tohoto roku byla zahájena třetí fáze u vakcíny Soberana 02 a očekává se, že tato fáze skončí v červnu. Je to první vakcína v Latinské Americe, která dosáhla této fáze studie. Pokud bude vše pokračovat tak jako dosud, znamená to, že v červenci 2021 bude připravená k použití.

Jaký je možný rozvrh pro vakcinaci všech Kubánců?
Jakmile bude v červenci dokončena třetí fáze hodnocení vakcíny Soberana 02, odhaduje se, že v červenci bude možné začít s vakcinací celé kubánské populace, jsme odhodlaní, úmysl je naočkovat všechny Kubánce do konce roku 2021. Stát má výrobní kapacity potřebné k produkci 100 milionů dávek vakcíny tento rok, což umožňuje zaručit stoprocentní vakcinaci celé populace a zároveň zbude množství vakcín na pokrytí potřeb dalších zemí.

Co si myslíte o návrhu na pozastavení patentů na vakcíny proti Covidu-19, se kterým přišla Indie a Jižní Afrika a podporuje ho více než sto zemí?
Otázka patentů a komercializace vědecké produkce by, dle mého názoru, vyžadovala jiný pohled na věc. Ačkoliv jde o oprávněný návrh, myslím si, že je extrémně nepravděpodobné, že by se mu zadařilo, i přes to, že ho podpoří mnoho zemí. Je zde příliš mnoho různých ekonomických zájmů a nezdá se, že by nadnárodní farmaceutické společnosti a země, které jsou ekonomicky nejmocnější, podporovali tuto myšlenku. Nejde pouze o Covid-19, otázka patentů souvisí s veškerou vědeckou produkcí v různých oblastech poznání i její komercializaci. Věda a vědci by mohli vybudovat lepší svět založený na mezinárodní spolupráci, kde převažuje solidarita, ne egoismus. Samozřejmě že kdyby ve světě fungovala větší spolupráce a spravedlivější rozdělení prostředků, mohla by být vymýcena chudoba, bída a hladomor, který sužuje miliony lidí.

Evropa má velké pochybnosti ohledně technologických schopností jiných států, a proto chová určitou nedůvěru k vakcínám, které se nevyrábí na západě. Jaký na to máte názor?
Tyto obavy nejsou ničím podložené, nemají žádný vědecký základ. K tomu dochází nejen v případě vakcín, ale také jiných léčebných prostředků, které nevyvíjí nadnárodní společnosti. Na jednu stranu to může souviset s protekcionismem těchto nadnárodních společností, protože trh, o který by tímto mohli přijít, upřednostňuje výrobu jejich vakcín. Dopad může mít také neokolonialismus, který se skrývá za smýšlením některých států, a nedůvěra v to, že země, které mají méně prostředků by byly schopné významně přispět k vědeckému poznání. Hromadné sdělovací prostředky také hrají negativní roli ve vytváření této nedůvěry. O tom, co se děje v zemích, které patří do jiných zeměpisných oblastí, než je ten takzvaný západ, se moc nemluví. Pokud zapátráte po původu vědců, kteří působí na univerzitách a ve výzkumných centrech západu, najdete mnoho proslulých osobností, které se věnují vědě, které se narodily v jiné zeměpisné šířce a emigrovaly z ekonomických důvodů do západních zemí. V mnoha případech získaly tato zaměstnání vlastní snahou, ale v některých díky tomu, že nabízí důležité materiály pro to, aby na západě mohli rozvíjet své aktivity. Tento jev je znám jako odliv mozků.

Data nám ukazují že dopad koronaviru na Kubě byl velmi malý. Jaká opatření byla zavedena, aby se minimalizovala nákaza?
Zaprvé, zdraví je něco, na co má právo každý kubánský občan, tak je to napsáno v Ústavě. V rámci národního programu veřejného zdraví, který je na Kubě zaveden, je ošetřen každý Kubánec, nehledě na jeho ekonomickou situaci, rasu, náboženské nebo ideologické přesvědčení, bez jakéhokoli typu diskriminace. V naší zemi je zdraví nejen právem, ale také prioritou. Není nic důležitějšího než lidský život. Na základě tohoto principu se tedy nešetří na úsilí ani na výdajích na prevenci onemocnění, nebo na jejich léčbu. Je pochopitelné, že pandemie zhoršila ekonomickou situaci na Kubě, protože k ekonomické, obchodní a finanční blokádě, kterou na naši zemi uvalila už před více než šedesáti lety vláda Spojených států amerických, se přidaly i následky konání severoamerické administrativy, extrémně agresivní vůči Kubě, která v loňském roce zavedla více než 240 nových opatření, aby zemi zadusila a přiměla Kubánce, aby se vzdali svých výdobytků a své suverenity. Účelem zdravotního systému na Kubě není pouze zaručit zdraví všem občanům pomocí vhodné léčby, ale také včasná prevence. V tomto smyslu máme různé pozitivní zkušenosti. Také bych chtěl zmínit, že podíl lékařů na 1 000 obyvatel je jedním z největších na světě. Kuba vykazuje vysoké indikátory v oblasti zdraví, mnoho z nich je stejně vysokých jako ty, jaké vykazují jiné západní země a v nemálo případech i vyšší než ukazatele zemí s nejvíce rozvinutými ekonomikami. Obzvlášť vynikají hodnoty kojenecké úmrtnosti a vyhlídek na život po narození. O něco konkrétněji, abychom mohli čelit pandemii Covidu-19, klíčové bylo aktivní trasování. To znamená, že jsme vyhledávali lidi s podezřením nákazy ještě před tím, než se u nich projevily jakékoliv příznaky. Více než 50 % případů zaznamenaných na Kubě bylo totiž asymptomatických. Další důležité opatření je včasná hospitalizace všech nakažených osob a izolace lidí, se kterými byli v kontaktu, dokud nebude možné určit, zda se nakazili, nebo ne. Tím se zabrání přenosu onemocnění v komunitách. Také zkoumáme mezinárodní zkušenosti a zavádíme mnohá opatření, která byla úspěšně aplikována v jiných zemích, a na základě doporučení Světové zdravotnické organizace. Mimo to jsou neustále vyvíjeny a zdokonalovány protokoly pro péči o nemocné a o lidi přijaté na jednotku intenzivní péče. Používají se léčiva vyvinutá v kubánském biofarmaceutickém průmyslu, která mají dobré výsledky u obdobných onemocnění. Zdravé populaci byly rozděleny léky, které posilují imunitu, takže v případě onemocnění budou lépe připraveni ho překonat. K dnešnímu datu se již více než 90 % Kubánců, kteří onemocněli, uzdravilo a úmrtnost na Kubě je 0,6 %, což je jedna z nejnižších na světě.

V Evropě je značný nedostatek vakcín, Česká republika je v nouzovém stavu, ale v současné době není možné použít vakcínu ruskou nebo čínskou. Co si myslíte o této situaci, kterou bych pojmenoval „studená válka o vakcíny“?
Tato otázka je částečně zodpovězena už v mých předchozích odpovědích. Možná by měly regulační orgány a zavedené struktury pracovat rychleji, aniž by přestaly být nekompromisní a bezpečné. Pokud tyto vakcíny prokázaly, že jsou účinné a v souladu se zavedenými normami, nebyl by důvod je nepoužívat. Pandemie nemá ideologii a nemají ji ani vakcíny. Čím déle bude vakcinace trvat, tím více se bude zvětšovat počet nakažených, a co je smutné, také počet mrtvých.

Minulý rok byla Itálie virem nečekaně a zničujícím způsobem zasažena. Pomoc přišla z Číny, Ruska a Albánie. Italové byli dojatí příchodem lékařů a lékařek; mužských a ženských sester z Kuby. Co nám můžete říct o těchto misích solidarity?
Mezinárodní solidarita je princip, který charakterizuje kubánský lid. Solidarita pro nás neznamená dát to, co nám zbývá, ale sdílet to, co máme. Náš lid vždy oceňoval četné projevy solidarity, kterých se nám dostalo v různých momentech naší historie a náš způsob vyjádření vděčnosti je nabídnout solidaritu těm, kteří ji potřebují. Hned v prvních letech po Kubánské revoluci odcházely brigády doktorů do různých částí světa, aby čelily přírodním katastrofám nebo zdravotním krizím v zemích, které to vyžadovaly. Abych uvedl několik příkladů, mohu zmínit zemětřesení, která zasáhla Pákistán nebo Haiti nebo střet s ebolou v Africe. Kubánští lékaři se vydali na nejodlehlejší místa světa, aby přispěli k péči o lidi v nouzi. V roce 2005 byla poté, co region Střední Ameriky zasáhly hurikány, vytvořena brigáda Henryho Reevese, kontingent lékařů specializovaných na katastrofy a vážné epidemie v jakékoli zemi, která by požádala. Za patnáct let od jejího vytvoření zanechala brigáda po světě stopy. Pandemie Covidu-19 nebyla výjimkou a vzhledem k mezinárodní situaci a žádostem mnoha zemí, přesun kubánských lékařů byl okamžitý. Mohu zmínit, že během roku 2020 byli přítomni v 39 státech. Bylo ošetřeno více než 550 900 lidí a zachráněno 12 488 životů. Zúčastnilo se více než 3 800 kubánských zdravotníků, z nichž 61,2 % byly ženy. Poprvé si evropské státy vyžádaly přítomnost kubánské brigády lékařů, mezi nimi i Itálie. Lidé přivítali naše zdravotníky, kteří si každodenní prací a povahou vlastní Kubáncům získali náklonnost Italů. Kubánští lékaři a zdravotníci jsou vždy připraveni nabídnout pomoc jakékoli zemi na světě. Proto byl Kubánský kontingent lékařů řadou osobností a organizací nominován na Nobelovu cenu míru za rok 2021.

Na jakém principu je založena vakcína Soberana 02?
Vakcína Soberana 02 je konjugovaná vakcína, protože obsahuje antigen, který se slučuje s nosičovou molekulou, aby se posílila jeho stabilita a účinnost. Je založena na velmi bezpečné technologii, protože využívá technologickou platformu, která již byla úspěšně použita u jiných vakcín vyráběných na Kubě. Při jejím vývoji byl na protein, kterým se virus váže na buňku, připojen toxin. Její působení je založeno na typu antigenu, se kterým se používá malá dávka viru a funguje jako dveře, kterými patogen vstupuje do buňky. Takže, když se virus pokusí vniknout do buňky pomocí tohoto proteinu, vytvoří se imunitní reakce proti toxinu, který protein nese, a tím pádem je vstup do buňky zablokován. Další věc je, že Soberana potřebuje pouze mezi 8 a 2 stupni chlazení. Antigen je bezpečný, jelikož neobsahuje živý virus, ale pouze jeho části, proto, podle odborníků, vytváří imunitu, ale nezpůsobuje závažné reakce, a tím pádem, také nevyžaduje další chlazení, stejně jako jiné vakcíny proti Covidu-19 vyvinuté v jiných laboratořích.

Jsou zde nějaká omezení týkající se jejího používání v závislosti na věku? Konkrétně, lze ji použít u starších lidí nebo existuje věková hranice?
Dosud se neprokázalo, že by existovala nějaká omezení pro její použití v závislosti na věku. Nicméně, v rámci procesu ověřování její účinnosti, bylo rozhodnuto, že ve fázi III bude vakcína podána 44 000 lidí do třiceti dnů od 8. března 2021, což umožní uzavření studie zabývající se její účinností. Pro fázi III byli vybráni lidé ve věku od 19 do 80 let, ačkoliv později budou provedeny testy s ostatními věkovými skupinami, které nám dovolí potvrdit neexistenci věkových omezení. Fáze III musí prokázat, že náš kandidát na účinnou vakcínu splňuje požadavky a naplňuje očekávání nejen národní regulační agentury, ale také agentur mezinárodních.

Bude se podávat v jedné nebo dvou dávkách?
Konečné rozhodnutí o tom, v kolika dávkách se bude podávat závisí na výsledcích fáze III. Ve studiích provedených ve fázi II vědci dospěli k závěru, že po dvou dávkách mělo více než 80 % očkovaných pozitivní reakci. Tato procenta vystoupala až na 96 %, když byla podána třetí dávka. Ve fázi III budou skupině lidí podány dvě dávky a tito lidé budou tři měsíce sledováni. Jiné skupině budou podány tři dávky a ti budou sledováni stejným způsobem, aby mohla být dokončena studie a aby mohlo být určeno finální schéma očkování.

Máte nějaké údaje o účinnosti, pokud jde o nové kmeny a mutace viru, které se objevují?
Podle kubánských vědců může Soberana chránit lidi před variantami viru, které se objevily v různých zemích, pokud se budou podávat dvě dávky Soberany 02 a odhaduje se, že aplikace třetí dávky vakcínou Soberana Plus pomůže posílit reakci protilátek na virus.

Gerardo Femina
PRESSENZA
Překlad: Julie Gonzálezová

Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 1

Komentáře