Generální tajemník OSN: Svět je přezbrojen a mír je podfinancován

Pan Ki-mun, Generální tajemník OSN, 28. 8. 2012, The Korean Times

Protichůdné zájmy nedávno zabránily přijetí dohody o tolik potřebné smlouvě, jež by snížila otřesné dopady v současnosti slabě regulovaného obchodu se zbraněmi. Stejně tak zůstává zablokováno i úsilí o jaderné odzbrojení, a to navzdory zvyšující se podpoře veřejnosti.

Neúspěch těchto vyjednávání a nedávná výročí svržení bomb na Hirošimu a Nagasaki jsou vhodnou příležitostí k analýze toho, co se nepovedlo, proč je tak obtížné dosáhnout odzbrojení a kontroly obchodu se zbraněmi, a jak se světové společenství může vrátit na cestu k dosažení těchto životně důležitých cílů. 

Mnohá bezpečnostní uskupení již chápou bezpečnost jako něco daleko většího, než je pouze obrana hranic. Vážné bezpečnostní hrozby mohou vyvstat na základě demografického vývoje, dlouhodobé chudoby, ekonomické nerovnosti, zhoršování stavu životního prostředí, pandemických chorob, organizovaného zločinu, represivních režimů a dalších situací, které samotné státy nemohou ovlivnit. Pro takového výzvy zbraně nejsou řešením.

Od rozpoznání těchto nových bezpečnostních hrozeb k přijetí nových strategií k jejich řešení však již uplynulo mnoho cenného času. Národní rozpočty jsou stále postaveny na zastaralých paradigmatech. Kvůli obrovským vojenským výdajům a novým investicím do modernizace jaderných zbraní zůstává svět přezbrojený a mír podfinancovaný.

Minulý rok překročily výdaje na zbrojení 1,7 bilionu dolarů. Tedy více než 4,6 miliardy dolarů denně, což je dvojnásobek rozpočtu OSN na celý rok. Tato štědrá částka zahrnuje miliardy na modernizaci jaderných arzenálů na desítky let dopředu.

The World is Over-Armed and Peace is Underfunded (online inforgrafika)

V období po skončení studené války a uprostřed finanční krize je výše vojenských výdajů těžko vysvětlitelná. Ekonomové to nazývají „náklady ušlé příležitosti“. Já bych to nazval ztrátou příležitosti pro lidstvo. Rozpočty jaderných zbraní jsou zralé k velkým škrtům.

Pokud jde o současné hrozby mezinárodnímu míru a bezpečnosti, jsou tyto zbraně k ničemu. Jejich samotná existence je destabilizující: čím více jsou nám vnucovány jako nepostradatelné, tím více roste snaha o jejich šíření. Další hrozby představuje možnost nehody anebo dopadů na zdraví a životní prostředí při jejich výrobě.

Nastal čas utvrdit naše závazky k jadernému odzbrojení a ujistit se, že se náš společný cíl odrazí ve státních rozpočtech, plánech a institucích.

Před čtyřmi lety jsem navrhl Pětibodový návrh na odzbrojení, který zdůraznil potřebu vzniku úmluvy o zákazu jaderných zbraní anebo sady rámcových nástrojů, kterými by bylo možné tohoto cíle dosáhnout.

Patová situace ohledně odzbrojení ale stále pokračuje. Řešení spočívá ve větším úsilí států harmonizovat své postupy tak, aby bylo dosaženo společného cíle.  Nabízí se několik aktivit, kterých se mohou státy a občanská společnost chopit, abychom se dostali z této slepé uličky.

 • Podporovat úsilí Ruské federace a Spojených států ve vyjednávání o snižování jejich jaderných arsenálů, ať už rozmístěných či uskladněných.
 • Dosáhnout toho, aby se další státy vlastnící jaderné zbraně zavázaly k tomu, že se zapojí do procesu odzbrojení.
 • Zavést moratorium na vývoj a výrobu jaderných zbraní a jejich nosičů.
 • Vyjednat multilaterální smlouvu zakazující výrobu štěpného materiálu, který lze použít v jaderných zbraních.
 • Ukončit jaderné testy a uvést v platnost Smlouvu o všeobecném zákazu jaderných zkoušek.
 • Ukončit umisťování jaderných zbraní na cizím území a stáhnout takovéto zbraně.
 • Zajistit, aby jaderné mocnosti na půdě OSN informovaly o stavu a velikosti svých jaderných arzenálů, o štěpných materiálech, nosičích a pokroku při dosahování odzbrojovacích závazků.
 • Vytvořit zónu bez jaderných zbraní a dalších zbraní hromadného ničení na Blízkém východě.
 • Zabezpečit všeobecné přijetí úmluv o zákazu chemických a biologických zbraní.
 • Současně věnovat pozornost kontrole konvenčních zbraní, a to včetně smlouvy o obchodu se zbraněmi, posílení kontroly nad obchodem s nepovolenými ručními a lehkými zbraněmi, dosažení všeobecné platnosti úmluv o zákazu nášlapných min, kazetové munice a zbraní způsobujících nepřiměřené utrpení, a rozšíření účasti na Zprávách OSN o vojenských výdajích a v Registru konvenčních zbraní OSN.
 • Podniknout diplomatické a vojenské iniciativy k dosažení světového míru a bezpečnosti ve světě bez jaderných zbraní, včetně nových snach o řešení regionálních konfliktů.

Snad nejdůležitější ze všeho je ale uspokojit základní lidské potřeby a dosáhnout naplnění Rozvojových cílů tisíciletí. Všudypřítomná chudoba podkopává bezpečnost. Snižme významně výdaje na zbrojení a místo toho investujme do sociálního a ekonomického rozvoje, který bude přínosný všem, a to tím, že rozšíří trhy, zredukuje příčiny ozbrojených konfliktů a dá lidem jasnou vizi společné budoucnosti. Stejně jako jaderné odzbrojení a nešíření jaderných zbraní, jsou tyto cíle nezbytné k zjištění bezpečnosti a míru ve světě pro další generace.

Bez rozvoje není míru. Bez odzbrojení není bezpečnosti. Pouze při pokroku v obou těchto oblastech bude pokrok ve světě, svět se stane bezpečnějším a prosperujícím pro všechny. Toto jsou společné cíle, které si zaslouží podporu všech států světa.

Zdroj: http://www.koreatimes.co.kr/www/news/opinon/2012/08/160_118435.html

bridge mediaNike News
Zobrazit fotogalerii v detailu článku: 0

Komentáře