Právní aspekty

SBV je na světové úrovni koncipován jako nezisková federace.

Dle stupně rozvoje a růstu SBV v každé zemi a s cílem usnadnit navazování vztahů s okolím by základní týmy měly usilovat o získání právní subjektivity jako „neziskové občanské sdružení“ (nebo podobná forma, dle legislativy dané země).

Stanovy nebo organizační dokumenty těchto sdružení odrážejí obecnou organizační strukturu a stojí na stejných principech jako oficiální materiály organizace na světové úrovni.

Air Jordan Westbrook 0.2