Pátek 11. 11. 2011

Praha
Centrum neziskových aktivit Tyršova

Workshop Války o energie vs. obnovitelné zdroje

V rámci Světového týdne za mír a nenásilí proběhne v Praze série workshopů, jejichž cílem je spojit organizace a jednotlivce nad pěti aktuálními tématy a vytvořit pracovní skupinky, které se budou dané problematice dlouhodobě věnovat. Více o koncepci workshopů »

Války o energie vs. obnovitelné zdroje

Pátek 11. 11. 2011, 15.00 hod
Centrum neziskových aktivit, Tyršova 1, Praha 2

Naše civilizace je energeticky závislá na limitovaných zdrojích jako ropa, plyn, uhlí nebo uran. Tyto zdroje se na naší planetě nacházejí v omezeném množství a pouze v určitých lokalitách. Jsou častou příčinou válečných konfliktů, do kterých je zapojena i Česká republika. Využívání neobnovitelných zdrojů s sebou navíc nese další negativní aspekty, jako znečištění ovzduší nebo rizika jaderné havárie.

Přitom již existují technologie, které dokážou tyto problematické zdroje nahradit. Lobby energetických společností, které profitují na současném stavu, ale brání tomu, aby se tyto nové technologie dostaly do širšího povědomí. V některých zemích se již podařilo tuto barikádu prolomit, ale v České republice stále převládá názor, že bez uhlí, ropy a jádra to nejde.

Cíle skupiny vytvořené na workshopu:

  • Zvyšovat povědomí veřejnosti o tom, že existují alternativní zdroje schopné nejen doplnit, ale i nahradit zdroje energie, které používáme nyní.
  • Zvyšovat povědomí veřejnosti o tom, jaké výhody by přinesl přechod na obnovitelné zdroje (morální, humanitární, ekologické a ekonomické aspekty).
  • Upozorňovat na skutečné příčiny konfliktů za energie.
  • Pracovat na změně energetické politiky ČR ve prospěch obnovitelných zdrojů.

Workshop povedou:

Milan Smrž (Eurosolar, www.eurosolar.cz) a Tomáš Tožička (Educon, www.educon.cz)

Nike air jordan SneakersSneakers

Komentáře

Související