Pondělí 21. 5. 2012

Brno
Moravská zemská knihovna

Přednáška: Pugwashské mírové hnutí

V pondělí 21. 5. od 17:00 do 18:30 proběhne v Moravské zemské knihovně přednáška na téma:

Pugwashské mírové hnutí
mezinárodní úsilí o likvidaci jaderných zbraní

Přednášet bude expert na zbraně hromadného ničení Ing. Otakar Jiří Mika, CSc.

Obsah:

  • Představení Pugwashského mírového hnutí (the Pugwash Conferences on Science and World Affairs) a jeho významných mírových aktivit.
  • Historie a současnost tohoto mezinárodního hnutí.
  • Boj za likvidaci všech jaderných zbraní pod mezinárodní kontrolou.
  • Nobelova cena za mír za boj za jaderné odzbrojení z roku 1995.
  • Boj za likvidaci chemických a biologických zbraní.
  • Některá další mezinárodní hnutí usilující o likvidaci jaderných zbraní.

Ing. Otakar J. Mika, CSc.

Ing. Otakar J. Mika, CSc. (* 1953) je expert na terorismus, zbraně hromadného ničení, ochranu obyvatelstva a životního prostředí, krizový management a prevenci závažných průmyslových havárií.

Vystudoval Vojenskou akademii v Brně (1972-1977), kde získal vysokoškolskou kvalifikaci v oboru chemického inženýrství. Kromě řady domácích odborných kurzů absolvoval v roce 1996 odborný kurs na škole NATO v německém Oberammergau a stipendijní studijní stáže na prestižních britských univerzitách v Cambridge (Centrum mezinárodních studií) a v Oxfordu. Z armády odešel v roce 1997, o devět let později začal přednášet na Vysokém učení technickém v Brně.

Jako autor či spoluautor publikoval několik odborných knih a vysokoškolských skript a asi 300 článků a statí v nejrůznějších českých (Mezinárodní politika, Historie a vojenství, Vojenské rozhledy, Chemické listy) i zahraničních (Defense News, Chemical Biological Warfare Review, ASA Newsletter) periodikách a sbornících. Účastnil se také řady konferencí po celém světě (USA, Velká Británie, Rusko, Skandinávie, Chorvatsko, Japonsko). Příležitostně spolupracuje s hnutím Pugwash, oceněným Nobelovou cenou míru za rok 1995.

Vedl autorský tým grantu Ministerstva vnitra „Nové hrozby terorismu“ (2002-2003) a grant Fondu rozvoje vysokých škol „Dekontaminace a sanace životního prostředí“ (2008). Na grantu Fondu rozvoje vysokých škol „Ochrana před následky chemického terorismu“ (2007) se podílel jako spoluautor. Koordinoval také velké bezpečnostní projekty z oblasti průmyslové chemické bezpečnosti pro státní instituce, regiony a podniky v České republice i na Slovensku.

Přidejte se k události na Facebooku:

http://www.facebook.com/events/146526828809290/

Running sneakersJordan Ανδρικά • Summer SALE έως -50%

Komentáře