Světové dny za mír a nenásilí

21. září, Mezinárodní den míru - 2. října, Mezinárodní den nenásilí | Globální dny akcí s cílem rozšířit povědomí o míru a nenásilí a podnítit spolupráci organizací a jednotlivců, založenou na metodách aktivního nenásilí.

Globální dny akcí, které probíhají současně na stovkách míst po celém světě v období od 21. září (Mezinárodní den míru) do 2. října (Mezinárodní den nenásilí), s cílem:

  • vytvořit podmínky pro dialog mezi jednotlivci, organizacemi a skupinami - diskutovat o aktuálních tématech, navrhnout možná východiska a plán akcí, které napomohou jejich dosažení, za použití metod aktivního nenásilí;
  • šířit povědomí o míru a nenásilí prostřednictvím veřejných akcí (vzdělávacích, kulturních, sportovních atd.).

Světové dny za mír a nenásilí jsou otevřeny všem organizacím, skupinám a jednotlivcům. Pokud chcete v rámci Světových dnů uspořádat akci ve vašem městě, škole, na univerzitě apod., kontaktujte nás a my vám poskytneme podporu.

Světové dny za mír a nenásilí navazují na Světový týden za mír a nenásilí (2011) a na Světový pochod za mír a nenásilí (2009).

Nike sneakersNike Air Max 270

Související uplynulé akce